HCL International Bridge Championship 2006
Team of Four
2006-08-12 to 2006-08-15, 62 Teams
Rank Name Roster
1 J.P. Goenka Jagdish Prasad Goenka, Pritish Kushari, Aloke Kumar Sadhu, Badal Das, Shibnath De Sarkar, Sumit Mukherjee
2 Manas Saha's IV Manas Saha, Snehasish Roy, Debabrata Majumder, Santanu Choudhury, Pranab Roy, Kaustabh Nandi
3 Dhampur Sugar Mills Ashok Kumar Goel, Kamal Krishna Mukherjee, Kamal Kumar Roy, Debasish Ray, Sandeep Thakral, Ramaratnam Venkatesh
3 Shree Radhey Vinay Mohan Lal, R G Bhiwandkar, Premchand R Bafna, Ashok Vishwanath Vaidya
5 Maheshwari Allahabad Indresh Agarwal, Bhupendra N Rastogi, Sushil Agarwal, Vijay Krishna Agarwal, Basant Kumar Agarwal, Arun Kumar Sinha
5 Pankaj Mehta Moradabad Pankaj Mehta, Pradeep Anand Singh, Sekhar K Bandopadhyay, Puneet Gangal, Asit Baran Chakraborty, Bhabesh Saha
5 Nest Inn N R Kirubakaramoorthy, B Prabhakar, Ramaratnam Krishnan, Padmanabhan Sridharan, Jyotindra M Shah, Uttam Swarup Gupta
5 Maharaja Satyabrata Lahiri, Amal Kundu, Kalyan Chowdhury, Suman Sengupta, Mrinal Kanti Mukherjee, Samir Pal
9 Calcutta Bridge Club Chinmoy Sengupta, Gouranga Das, Suresh Ranjan Bhattacharyya, Swapan Some, Swapan Kumar De, Debashis Bose
10 Maya Meera Sneha  ,  
10 Tolani Shipping Mumbai  ,  
12 Data Steel  ,  
13 Alok Daga  ,  
14 Dr. Surana  ,  
15 Sonchel  ,  
16 Cosmos  ,  
17 I-Doctors Mumbai  ,  
18 ONGC II  ,  
19 Kamlesh Gupta's IV  ,  
20 Delhi Blues  ,  
21 Cosmopolitan  ,  
22 Aligarh Blues  ,  
23 Chennai Online  ,  
24 Formidables  ,  
25 Ayushi  ,  
26 Sabr  ,  
27 Explorer  ,  
28 Singularity  ,  
29 Lucknow Blue  ,  
30 Monotona  ,  
31 Soumitra  ,  
32 Manyavar  ,  
33 A.R. Das's IV WB  ,  
34 A.K. Upadhyay  ,  
35 Gentleman  ,  
36 Rukma  ,  
37 Puri  ,  
38 Boat House Club Nainital  ,  
39 Technocrats Aligarh  ,  
40 Front Runner  ,  
41 Dr. Ashwani Mehta  ,  
42 Sudhir Ganguly  ,  
43 Prakash's IV  ,  
44 Cen. Sect. Club (Harbhajan)  ,  
45 Neelam  ,  
46 Gupta's Team  ,  
47 S.E.C.L. (Red)  ,  
48 Four Friends  ,  
49 Senior Citizens  ,  
50 Haryana Gymkhana  ,  
51 Promila Saraf  ,  
52 R.S. Misra Allahabad  ,  
53 Cen. Sect. Club  ,  
54 GBA Ghaziabad  ,  
55 Spot4  ,  
56 Himachal Bridge Association  ,  
57 BASS  ,  
58 Pegasus Delhi  ,  
59 Friends  ,  
60 ONGC I  ,  
61 Joyous Four  ,  
62 S.E.C.L.  ,