HCL - Entries

MP Pairs Strata II - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO ENTRY FEE RECEIVED  
  1 Asha Mohan
Sarita Sharma
110513
110582
D0000513
D0000582
No  
  2 Vasudha Bakaya
Rohini Punj
110568
110569
D0000568
D0000569
TXN_SUCCESS  
  3 Nisha Kher
Meera Narain
110556
110557
D0000556
D0000557
TXN_SUCCESS  
  4 Arnab Ghosh
Gautam Biswas
707845
707861
WB007845
WB007861
TXN_SUCCESS  
  5 Tonmoy Ghosh
Suraj Das
703526
707282
WB003526
WB007282
TXN_SUCCESS  
  6 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
Yes_C  
  7 Deleted


No  
  8 Sekhar Banerjee
Amalendu Sanyal
705618
704504
WB005618
WB004504
TXN_SUCCESS  
  9 Alok Kumar Gupta
Sanjib Roy
702060
707906
WB002060
WB007906
Yes_C  
  10 Manik Alam
Bulu Saha
701364
701550
WB001364
WB001550
Yes_C  
  11 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
Yes_C  
  12 Dipankar Pal
Pallab Sinha Roy
707291
707369
WB007291
WB007369
Yes_C  
  13 Sharat K Kaushik
Dinkar N Sirsi
560876
560586
KS000876
KS000586
No  
  14 Aritra Bhattacharya
Anindya Kumar Sarkar
707288
707599
WB007288
WB007599
Yes_C  
  15 Aniruddh Ghosh
Chandan Kumar Mitra
704125
701614
WB004125
WB001614
Yes_C  
  16 Pradip Kumar Jana
Chandan Choudhury
706790
701987
WB006790
WB001987
Yes_C  
  17 V Mohan Rao
D Sudhanand
500113
500460
TG000113
TG000460
Yes_C  
  18 Pradip Kumar Saha
Sagar Bhuia
702278
704650
WB002278
WB004650
Yes_C  
  19 Gourav Banerjee
Jayanta Sarkar
702694
706216
WB002694
WB006216
Yes_C  
  20 Nemai Chandra Ghosh
Ashim Harh
705109
701717
WB005109
WB001717
Yes_C  
  21 Prakriti Ranjan Santra
Goutam Banerjee
707835
702265
WB007835
WB002265
Yes_C  
  22 Rupak Goswami
Sailen Das
707953
701804
WB007953
WB001804
Yes_C  
  23 Janak Shah
Pramod S Joshi
400030
410189
BM000030
PM000189
Yes_C  
  24 Prabir Kumar Thakur
Manoj Kumar Dey
706206
702695
WB006206
WB002695
Yes_C  
  25 Arup Banerjee
Dinesh Sinha
702681
702682
WB002681
WB002682
Yes_C  
  26 Pappu Mukherjee
Ashis Sadhukhan
707941
707823
WB007941
WB007823
Yes_C  
  27 Arjun Kumar Dhara
Dulal Dey
707883
707469
WB007883
WB007469
Yes_C  
  28 Sanjib Bhattacharjee
Dipak Kumar Paul
705458
705410
WB005458
WB005410
Yes_C  
  29 Gautam Chatterjee
Arun Kumar Majhi
706226
704782
WB006226
WB004782
Yes_C  
  30 Sanjit Dey
Bhaskar Kumar Ganguly
707773
706965
WB007773
WB006965
Yes_C  
  31 Achintyananda Thakur
Sabyasachi Majumder
707540
707253
WB007540
WB007253
Yes_C  
  32 Jayanta Bhakta
Sunil Das
707802
707803
WB007802
WB007803
Yes_C  
  33 Bablu Roy Choudhury
Pinaki Ranjan Banerjee
707113
707446
WB007113
WB007446
Yes_C  
  34 Shakti Pada Roy
Ramen Chandra Chowdhury
704594
701525
WB004594
WB001525
Yes_C  
  35 Sanat Roy
Dipak Sarkar
701037
706968
WB001037
WB006968
Yes_C  
  36 Vedkantha Dasmahapatra
A Acharya
401575
401465
BM001575
BM001465
Yes_C  
  37 Indranil Chakraborty
Arup Dutta
704198
702084
WB004198
WB002084
Yes_C  
  38 Santi Ranjan Dutta
Goutam Mukherjee
706422
704165
WB006422
WB004165
Yes_C  
  39 Bhola Nath Ghosh
Nirmal Roy
705408
705417
WB005408
WB005417
Yes_C  
  40 Indranath Chatterjee
Prasanta Bera
705791
705326
WB005791
WB005326
Yes_C  
  41 Rabindra Nath Dey
Sujan Kumar Choudhury
705374
702619
WB005374
WB002619
Yes_C  
  42 Bhudar Chandra Kayal
Asit Kumar Ghosh
705304
706379
WB005304
WB006379
Yes_C  
  43 Malay Mondal
Prabir Das
705368
707475
WB005368
WB007475
Yes_C  
  44 Prasanta Goswami
Abhijit Dey
707477
707914
WB007477
WB007914
Yes_C  
  45 Abhijit Kumar Bose
Shantanu Ghosh
707294
701964
WB007294
WB001964
Yes_C  
  46 Biswajit Dutta
Saurav Sil
707088
702829
WB007088
WB002829
Yes_C  
  47 Dipanjan Khan
Sanjib Majumdar
707993
705923
WB007993
WB005923
Yes_C  
  48 Debabrata Roychoudhury
Salil Mondal
707368
701544
WB007368
WB001544
Yes_C  
  49 Pranab Kumar Dey
Sunil Dutta
701644
701519
WB001644
WB001519
Yes_C  
  50 Subir Das
Biswanath Tewari
701984
707588
WB001984
WB007588
Yes_C  
  51 T Devendranath
K Nageswara Rao
500103
500266
TG000103
TG000266
Yes_C  
  52 K Vijay Kumar
Placid J Faria
500538
500299
TG000538
TG000299
Yes_C  
  53 Deleted


No  
  54 Partha Pratim Mitra
Pranav Bharve
702621
901013
WB002621
USA002
Yes_C  
  55 Amitava Banerjee
Gautam Biswas
703600
707861
WB003600
WB007861
Yes_C  
  56 Netai Tudu
Phani Bhusan Das
707944
707741
WB007944
WB007741
Yes_C  
  57 M D Choudhary
C D Kumar
520100
500076
APS00100
TG000076
Yes_C  
  58 S Rajagopala Rao
R Chandramohan
500387
500077
TG000387
TG000077
Yes_C  
  59 Himadri Dolui
Pradip Dey
707794
707892
WB007794
WB007892
Yes_C  
  60 Pintu Maity
Arup Kumar Hudait
707376
707895
WB007376
WB007895
Yes_C  
  61 Atanu Ganguly
Anirban Sasmal
701721
707874
WB001721
WB007874
Yes_C  
  62 Rupa Bakeri
Ravindra Amritkar
380327
380351
GTA00327
GTA00351
No  
  63 Girish R Bijoor
K Durgadas
560034
560073
KS000034
KS000073
No  
  64 Swetadri Saha
Krishna Das Chakraborty
705957
706744
WB005957
WB006744
Yes_C  
  65 Sudipta Adhikary
Santanu Roy
707796
707512
WB007796
WB007512
Yes_C  
  66 Balai Chandra Naskar
Ram Chandra Kayal
706900
707816
WB006900
WB007816
Yes_C  
  67 Mohit Kumar Mehta
Kajal Das
705993
703407
WB005993
WB003407
Yes_C  
  68 Sujit Basu
Swapan Kumar Ghosh
701136
701369
WB001136
WB001369
Yes_C  
  69 Kalyan Kumar Roy
Priya Ranjan Sinha Roy
706469
701456
WB006469
WB001456
Yes_C  
  70 D Bhavani
Vidyut
500049
500546
TG000049
TG000546
Yes_C  
  71 Sharat K Kaushik
Dinkar N Sirsi
560876
560586
KS000876
KS000586
No  
  72 Anirudh Jain
Renu Agarwal
110547
110550
D0000547
D0000550
TXN_SUCCESS  
  73 Raksha Mehta
Naresh Mehta
610501
610502
TM000501
TM000502
Yes_C  
  74 Vikas Taralekar
Prakash Kulkarni
401592
560453
BM001592
KS000453
Yes_C  
  75 Shathi Rangan Dey
Muhammed Faroque Hossain Patwary
988026
988022
BAN&500086
BAN&500082
No  
  76 Bikash Roy
Md. Shahidul Islam
988023
988021
BAN&500083
BAN&500087
No  
  77 A K M Nazmul Haque
Mohammad Ehsanuzzaman
988024
988025
BAN&500084
BAN&500085
No  
  78 B S Gupta
Rajesh K Jain
110286
110491
D0000286
D0000491
Yes_C  
  79 Sumit Mukherjee
Monica Jajoo
705399
110463
WB005399
D0000463
Yes_C  
  80 Jennifer Ann
S K Sharma
610540
560836
TM000540
KS000836
No  
  81 C M Kulkarni
Swarup Urs
560152
560275
KS000152
KS000275
No