HCL - Entries

IMP Pairs Strata II - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO ENTRY FEE RECEIVED  
  1 Tonmoy Ghosh
Suraj Das
703526
707282
WB003526
WB007282
No  
  2 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
No  
  3 Dipankar Pal
Pallab Sinha Roy
707291
707369
WB007291
WB007369
No  
  4 Bulu Saha
Manik Alam
701550
701364
WB001550
WB001364
Yes_C  
  5 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
No  
  6 Jaydeep Bhattacharjee
Nantu Bhattacharjee
780846
780604
ASM00846
ASM00604
No  
  7 Asit Baran Chakraborty
Anirban Mitra
703401
706860
WB003401
WB006860
No  
  8 Bhalchandra G Ogale
Nitin Shah
410245
370040
PM000245
GTS00040
TXN_SUCCESS  
  9 Ashoke Biswas
Arjun Kumar Dhara
701393
707883
WB001393
WB007883
No  
  10 R Nagpal
B G Joshi
480016
480839
MP000016
MP000839
Yes_C  
  11 Sujan Kumar Choudhury
Rabindra Nath Dey
702619
705374
WB002619
WB005374
Yes_C  
  12 Bhola Nath Ghosh
Nirmal Roy
705408
705417
WB005408
WB005417
Yes_C  
  13 T P Khare
Shahid Askari
220668
220808
UP000668
UP000808
Yes_C  
  14 Kamal Kishor Gupta
Surinder Kumar
110593
110592
D0000593
D0000592
TXN_SUCCESS  
  15 Dipak Kumar Paul
Sanjib Bhattacharjee
705410
705458
WB005410
WB005458
Yes_C  
  16 S K Anwar
Rajnesh Gossain
500437
500140
TG000437
TG000140
Yes_C  
  17 Abha Gupta
Vinay Gupta
110551
110546
D0000551
D0000546
No  
  18 Paritosh Kumar Ganguly
Amit Bose
706835
700549
WB006835
WB000549
Yes_C  
  19 Kalyan Kumar Roy
Uday Shankar Roy
706469
706107
WB006469
WB006107
Yes_C  
  20 Deleted


No  
  21 Biswanath Tewari
Subir Das
707588
701984
WB007588
WB001984
Yes_C  
  22 Arup Banerjee
Dinesh Sinha
702681
702682
WB002681
WB002682
Yes_C  
  23 Anil Bharihoke
Rohit Gupta
110453
110142
D0000453
D0000142
No  
  24 Alok Kumar Mondal
Ram Chandra Kayal
701138
707816
WB001138
WB007816
Yes_C  
  25 Abishek Mitra
S Srinivasan
707774
610476
WB007774
TM000476
Yes_C  
  26 Netai Tudu
Phani Bhusan Das
707944
707741
WB007944
WB007741
Yes_C  
  27 Ashok Kumar Sinha
Jnan Ranjan Bhaumik
702643
702644
WB002643
WB002644
Yes_C  
  28 Vinod K Puri
Pushpa Puri
110442
110443
D0000442
D0000443
Yes_C  
  29 Tapas K Banerji
Nita Banerji
130026
130027
HRL00026
HRL00027
Yes_C  
  30 Deleted


No  
  31 Deleted


No  
  32 Stanley Nazareth
Sriniwas G Joshi
401529
400386
BM001529
BM000386
No  
  33 Prabir Kumar Thakur
Manoj Kumar Dey
706206
702695
WB006206
WB002695
Yes_C  
  34 Deshasmriti Roychowdhury
Surajit Kumar Datta
701719
705136
WB001719
WB005136
Yes_C  
  35 Y P Punj
B L Anand
110334
110449
D0000334
D0000449
Yes_C  
  36 Pini Paul
Anjali Chawla
110566
110567
D0000566
D0000567
Yes_C  
  37 Chandan Choudhury
Pradip Kumar Jana
701987
706790
WB001987
WB006790
Yes_C  
  38 Baneet Kumar Malhotra
Navneet Swaika
706742
707386
WB006742
WB007386
Yes_C  
  39 Stanley Nazareth
Sriniwas G Joshi
401529
400386
BM001529
BM000386
Yes_C  
  40 Lyn Nazareth
Khushru Kapadia
401531
401535
BM001531
BM001535
Yes_C  
  41 R P Deshpande
Bonefilio Pareira
440094
901012
NM000094
CAN001
Yes_C  
  42 Raksha Mehta
Naresh Mehta
610501
610502
TM000501
TM000502
Yes_C  
  43 S K Sharma
Poornachandra Valada
560836
610517
KS000836
TM000517
Yes_C  
  44 A Acharya
Angsuman Acharya
401465
401607
BM001465
BM001607
Yes_C  
  45 Gourav Banerjee
Jayanta Sarkar
702694
706216
WB002694
WB006216
Yes_C  
  46 Amar Kumar Bose
Sarveswar Bhattacharya
220502
220560
UP000502
UP000560
Yes_C  
  47 Santi Ranjan Dutta
Goutam Mukherjee
706422
704165
WB006422
WB004165
Yes_C  
  48 Radhika Byrn
Yat Bun Chan
985202
985201
HKG02
HKG01
Yes_D  
  49 Rita Choksi
Arun Kumar Sinha
110007
220398
D0000007
UP000398
Yes_C  
  50 Ravindra Amritkar
Rupa Bakeri
380351
380327
GTA00351
GTA00327
Yes_C  
  51 B A Joshi
Sidhartha B Shah
380368
380088
GTA00368
GTA00088
Yes_C  
  52 Partha Sarathi Mukherjee
Rana Chakraborty
706947
706402
WB006947
WB006402
Yes_C  
  53 Vinay Sharma
K V Vahalia
400015
400533
BM000015
BM000533
No  
  54 Achin Home Chowdhury
Subrata Chatterjee
705035
702805
WB005035
WB002805
Yes_C  
  55 Asha Sharma
Vijay Goel
110309
110390
D0000309
D0000390
Yes_C  
  56 Moti N Thadani
Sheelu N Thadani
410365
410172
PM000365
PM000172
TXN_SUCCESS  
  57 Ananda Hazra
Arup Kumar Dey
706665
706669
WB006665
WB006669
Yes_C  
  58 Hemant Pande
Atul Dashputre
420091
420092
MN000091
MN000092
Yes_C  
  59 Y R Karunaratne
Velupillai Balakumar
994006
901008
SRI&500022
USA&501545
Yes_D  
  60 Vinay Sharma
K V Vahalia
400015
400533
BM000015
BM000533
Yes_C  
  61 Sanjay Gupta
M R Goyal
130030
110440
HRL00030
D0000440
Yes_C  
  62 Ravi Saberwal
Hari Shankar Bajoria
706305
706298
WB006305
WB006298
Yes_C  
  63 S Vijayraghavan
N Rajmohan
610463
400210
TM000463
BM000210
Yes_C  
  64 Vikas Taralekar
Prakash Kulkarni
401592
560453
BM001592
KS000453
Yes_C  
  65 S M Moin
Rabindra Kumar Singh
800038
800085
B0000038
B0000085
Yes_C  
  66 Asim Kumar Ghosh
Pradip Gupta
701423
707382
WB001423
WB007382
Yes_C  
  67 Ajit B Chakradeo
Makarand N Kulkarni
400075
410237
BM000075
PM000237
Yes_C  
  68 Gopika Tandan
Devangshu Datta
110489
110503
D0000489
D0000503
TXN_SUCCESS  
  69 Ravi Kaul
Chand Vir
110511
110509
D0000511
D0000509
Yes_C  
  70 Shouvik Das
Subhajit Choudhury
707482
707881
WB007482
WB007881
TXN_SUCCESS  
  71 S K Garg
V K Rattan
220089
220312
UP000089
UP000312
Yes_C  
  72 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
No  
  73 J K Bhosale
P D Joshi
401425
400120
BM001425
BM000120
Yes_C  
  74 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
TXN_SUCCESS  
  75 Deleted


No  
  76 Rajesh Nathani
Rajul R Dalal
401149
400601
BM001149
BM000601
TXN_SUCCESS  
  77 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
No  
  78 Biswajit Poddar
Shambhu Nath Ghosh
702867
702866
WB002867
WB002866
Yes_C  
  79 Richa Shriram
Ranjan Bhattacharya
110497
110465
D0000497
D0000465
TXN_SUCCESS  
  80 Rohit Gupta
Anil Bharihoke
110142
110453
D0000142
D0000453
Yes_C  
  81 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
No  
  82 Montu Mukherjee
R Roy
490051
490070
CG000051
CG000070
Yes_C  
  83 Ashish Kumar Vishwakarma
Sunil Das
781192
707803
ASM01192
WB007803
TXN_SUCCESS  
  84 Bhima Sen Pradhan
Pramod Kumar Mishra
750058
750219
O0000058
O0000219
Yes_C  
  85 Piotr Wiankowski
Piotr Nawrocki
948003
948004
POL4740
POL6815
No  
  86 Bhubanjit Shaw
Tushar Kanti Dey
701891
707653
WB001891
WB007653
Yes_C  
  87 C M Kulkarni
Swarup Urs
560152
560275
KS000152
KS000275
Yes_C  
  88 Pradyut Bhattacharjee
Swetadri Saha
706609
705957
WB006609
WB005957
Yes_C  
  89 Pramod S Joshi
Ashok V Vaidya
410189
410179
PM000189
PM000179
TXN_SUCCESS  
  90 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
No  
  91 A L Sancheti
V A Phapunkar
480301
480226
MP000301
MP000226
Yes_C  
  92 T T Chari
Lakshmi Chari
610472
610473
TM000472
TM000473
Yes_C  
  93 Deleted


No  
  94 Swapan Kumar Ghosh
Sujit Basu
701369
701136
WB001369
WB001136
Yes_C  
  95 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
Yes_C  
  96 Sangram Guha
D K Paul
110232
110501
D0000232
D0000501
Yes_C  
  97 Alka Jain
Madhu Malti Jain
110484
110530
D0000484
D0000530
Yes_C  
  98 Subir Kumar Chaudhuri
Sourendra Nath Chakraborty
705573
707864
WB005573
WB007864
TXN_SUCCESS  
  99 D N Khanna
D D Gulhati
110398
110400
D0000398
D0000400
Yes_C  
  100 Tapas Kumar Roy
Anu Jalan
701767
707997
WB001767
WB007997
No  
  101 Deepak Y Pradhan
Sanjeev Nadkarni
400959
400438
BM000959
BM000438
Yes_C  
  102 Mrinal K Halder
C V Kekre
480730
480713
MP000730
MP000713
Yes_C  
  103 Tapas Kumar Roy
Chandan Kumar Mitra
701767
701614
WB001767
WB001614
Yes_C  
  104 Md Habib
Shahidul Islam
988028
988031
BAN07
BAN09
Yes_D  
  105 C L Arora
Kamleshwar Rai
240032
240095
UTR00032
UTR00095
Yes_C  
  106 Md Alauddin
Hasan Al Banna
988029
988030
BAN08
BAN&500077
Yes_D  
  107 Shirish Karkarey
Ajit Gurjar
410268
410281
PM000268
PM000281
TXN_SUCCESS  
  108 Dilip Chandra Bagchi
Punya Kirti Das sharma
703884
700425
WB003884
WB000425
Yes_C  
  109 Milind S Hasabnis
Lakshmi Kant N Madane
440442
440572
NM000442
NM000572
Yes_C  
  110 Anu Jalan
Sujit Kumar Bhattacharjee
707997
700900
WB007997
WB000900
Yes_C  
  111 Naru Gopal Bhowmick
Rajendra Ray
701419
707154
WB001419
WB007154
Yes_C  
  112 K Durgadas
Girish R Bijoor
560073
560034
KS000073
KS000034
Yes_C  
  113 Alok Daga
Rajni Kant Sinha
702878
702050
WB002878
WB002050
Yes_C  
  114 Mrinal Kanti Mukherjee
Sowmik Das
703147
705753
WB003147
WB005753
Yes_C  
  115 Pradipendra Mohan Datta
Swapan Ghosh
707235
706633
WB007235
WB006633
Yes_C  
  116 Anupam Chatterji
Subir Das
702827
701863
WB002827
WB001863
Yes_C  
  117 Deleted


No  
  118 Saurav Sil
Biswajit Dutta
702829
707088
WB002829
WB007088
Yes_C  
  119 Deleted


No  
  120 R P Shivhare
Ran Vijay Kumar Singh
110455
800112
D0000455
B0000112
Yes_C  
  121 Rakesh Bagga
R S Misra
220295
220815
UP000295
UP000815
Yes_C  
  122 V Ravindran
Balkrishna N Parasrampuria
110401
400040
D0000401
BM000040
TXN_SUCCESS  
  123 Shrinivas V Apte
Madhav A Kshirsagar
401419
410061
BM001419
PM000061
Yes_C  
  124 Devidas Konda
Vishwas N Jeurkar
340063
340062
SO000063
SO000062
Yes_C  
  125 Santanu Roy
Abhirup Ghosh
707512
707795
WB007512
WB007795
Yes_C  
  126 J D Mhaiskar
Keshav B VARADE
450114
340023
TBM00114
SO000023
Yes_C  
  127 Goutam Banerjee
Bijon Kumar Mondal
706692
707409
WB006692
WB007409
Yes_C  
  128 deleted


No  
  129 Tapas Kumar Adhikary
Sukumar Koyal
703865
706896
WB003865
WB006896
Yes_C  
  130 Sunil Bhatia
Uma Relan
110280
110476
D0000280
D0000476
TXN_SUCCESS  
  131 Pritam Das
Dipak Kumar Majumder
707761
701177
WB007761
WB001177
Yes_C  
  132 S Ganapathy
Suresh Jutur
610426
610507
TM000426
TM000507
Yes_C  
  133 Ajeet Sacheti
Nirmal C Kothari
480012
480775
MP000012
MP000775
Yes_C  
  134 B M Mahmud Hossain
Sk. Aminur Rahman
988001
988005
BAN&500040
BAN&500057
No  
  135 Arnab Basu Roy
Akhilesh Roy
707922
707923
WB007922
WB007923
Yes_C  
  136 Ajit Saldanha
Sudhakar Choudhary
560823
560269
KS000823
KS000269
Yes_C  
  137 Tapan Jyoti Ghosh
Amitava Banerjee
707153
703600
WB007153
WB003600
Yes_C  
  138 Jayanta Choudhury
Sanat Banerjee
701504
707342
WB001504
WB007342
Yes_C  
  139 Anil Vijaywargiya
Jitesh Agrawal
480195
480088
MP000195
MP000088
Yes_C  
  140 Pintu Maity
Arup Kumar Hudait
707376
707895
WB007376
WB007895
Yes_C  
  141 K L Bandi
K P Poddar
480156
480169
MP000156
MP000169
Yes_C  
  142 Suman Routh
Pappu Mukherjee
707674
707941
WB007674
WB007941
Yes_C  
  143 Prithviraj Ghosh
Gourav Biswas
707760
707844
WB007760
WB007844
Yes_C  
  144 Sourav Basak
Rajib Roy
707176
707902
WB007176
WB007902
Yes_C  
  145 Kannan Krishnamurthy
Sushi Natraj
610514
610539
TM000514
TM000539
TXN_SUCCESS  
  146 Sudhir K Agrawal
M P S Chauhan
110496
110301
D0000496
D0000301
TXN_SUCCESS  
  147 Puneet Kapur
Ashok Gupta
110597
110598
D0000597
D0000598
Yes_C  
  148 Monica Jajoo
Sumit Mukherjee
110463
705399
D0000463
WB005399
Yes_C  
  149 Md. Rashedul Hasan Ripon
Bishwajit Saha
988013
988014
BAN1710
BAN&500065
No  
  150 Syed Zahid Sajjad
Sudipta Adhikary
988017
707796
BAN03
WB007796
No  
  151 Bablu Roy Choudhury
Vrishali Paranjpe
707113
410368
WB007113
PM000368
No  
  152 Samir Pal
Amit Chakraborty
706416
705504
WB006416
WB005504
TXN_SUCCESS  
  153 Shankar Lal Sharma
M Tharunaiah
560835
520025
KS000835
APS00025
No  
  154 Shankar Lal Sharma
J V Ramana Murthy
560835
520009
KS000835
APS00009
No  
  155 V Balakrishna Rao
M Tharunaiah
520015
520025
APS00015
APS00025
No  
  156 Amalendu Sanyal
Sekhar Banerjee
704504
705618
WB004504
WB005618
No  
  157 Asok Lean
Klaus Spiegelberg
949003
949004
GER01
GER02
No  
  158 Sukumaran Rajeev
Mithun Mukherjee
690106
707561
K0000106
WB007561
No  
  159 D Bhavani
Vidyut
500049
500546
TG000049
TG000546
No  
  160 D N Lenka
Biren Mitra Behera
750084
750043
O0000084
O0000043
No