HCL 2019 - Silver Swiss League
   Rank Score Name                        Team           #  1:1  2:1    3:1  4:1  5:1

     1  3.65 Gurmit Singh Chadha                 I-Doctors        4  5.20 3.90   2.70 2.80
     2  3.26 Deven Doshi                     I-Doctors        5  5.20 3.90   2.70 2.80 1.70
     3  2.65 Samir Kumar Datta                  Atha Group-2       2          0.50 4.80
     4  2.25 Puja Batra                     Hope N Prey       4  1.90 2.00      4.70 0.40
     5  2.14 Asha Sharma                     Hope N Prey       5  1.90 2.00   1.70 4.70 0.40

     6  2.07 V Ramkumar - Afshar Majeed             ICSA Group        3  3.10      1.50 1.60
     7  1.87 K Srinivas                     Jupiter Hyd       3 -0.40 1.60      4.40
     8  1.75 D Seetharamaiah                   Jupiter Hyd       2  1.60      1.90   
     9  1.70 Saurav Basak - Rajendra Ray             Tri R & BC        5 -0.70 1.10   1.10 4.00 3.00
       1.70 Bharati Dey - Vasanti Shah             Star           3     1.60   0.80    2.70

    11  1.65 Ashok Girdhar                    Spartan         4  4.30 0.60      1.90 -0.20
    12  1.63 Mukesh Shivdasani                  Hope N Prey       3          1.80 1.60 1.50
    13  1.53 Anant W Golwalkar - Abhay Todankar         Dazzle          4 -0.20 3.40   1.90 1.00
    14  1.50 Prabir Kumar Thakur - Manoj Kumar Dey        Dr. P.K. Banerjees VI  5  2.50 -1.00   2.70 1.30 2.00
    15  1.45 Nirmal Kumar Das                  Chandannagar Card Club  4     0.00   3.00 3.10 -0.30

       1.45 Daleep Mutreja                   Kosmos          4  2.90 2.90   1.50 -1.50
    17  1.44 Goutam Pore - Binod Kumar Shaw           Pradeep         5  5.20 0.90   3.20 -0.60 -1.50
    18  1.43 Umesh Bhargava                   Desert Warrior      4  0.80 0.50   0.20    4.20
    19  1.40 Sujan Chowdhury                   Jiya           3    -0.30      2.00 2.50
    20  1.38 Nikita Kamal - Madhu Sudan Sharma          Jaguar          5  1.50 3.40   1.10 -0.30 1.20

    21  1.37 Arun Kumar Majhi                  Jiya           3  0.70      0.90    2.50
    22  1.36 Ganeswar Nayak - P K Das              Senior Citizens     5  0.00 0.70   2.30 0.90 2.90
    23  1.34 Partha Sarathi Mukherjee - Prasanta Bera      Setu           5  3.20 -2.00   1.10 3.00 1.40
    24  1.33 D Dutta Gupta - Rabindra Kumar Singh        Ushakiron        4     3.00   0.50 2.80 -1.00
       1.33 Kajal Pal - Hironmoy Banerjee            Chandannagar Card Club  4  1.90 2.70      0.30 0.40

    26  1.30 Ashis Kumar Sarkar - Bhudar Chandra Kayal      Kayals IV        5  1.10 1.20   4.00 -1.20 1.40
    27  1.28 N K Sinha - J N Pandey               Silver          4  0.60 2.30      -0.50 2.70
    28  1.23 Dipankar Sengupta - Achin Home Chowdhury      Muktadhara        4  0.40 -0.20      2.20 2.50
    29  1.20 Chandan Choudhury - Indranath Chatterjee      Gana           5  1.00 1.10   3.00 0.90 0.00
    30  1.18 Sameer Roy                     Nagpur-V         4  1.80 0.40   1.50 1.00

       1.18 Bulu Saha                      Team Saju        4  0.10 1.10   0.90    2.60
    32  1.17 Joy Saikia - Dilip Kumar Borpuzari         Angabanga        3    -1.30   4.10 0.70
    33  1.14 Sriram Bhikaji Khanolkar - S G Surve        BSC- Red         5  2.80 1.80   -1.10 1.30 0.90
    34  1.13 P K Banerjee - Prasanna Kumar Hota         Venturers        3 -0.10      0.00 3.50
    35  1.10 C P Agarwal - Pulak Garg              Uttrakhand        3     0.10      2.40 0.80

       1.10 Biswajit Dutta - Pradip Mondal           Captains IV       4  0.90 1.90      0.90 0.70
       1.10 Anand Kumar Srivastava - Anuj Sharma        Combination       5  0.90 3.00   1.90 -1.10 0.80
    38  1.08 Saila Ranjan Das - S M Patnaik           Venturers        4  1.50 -2.00   1.30    3.50
       1.08 Partha Sarkar                    Atha Group-2       4 -1.00 -0.30      4.80 0.80
    40  1.02 Akhauri Prabhat Kumar - R P Narain         Hyderabad Blue Team   5  1.00 2.00   0.70 2.30 -0.90

    41  1.00 Soumitra Das - Pallab Roy              Rohit Wrapers      4  3.00 0.60   -1.10    1.50
       1.00 Rakesh Nanda                    Kosmos          4 -0.50      3.20 0.60 0.70
       1.00 T C Pant                      Kosmos          3     2.90   1.50    -1.40
       1.00 Vilas Saboo                     Nagpur-V         4  1.50 2.00      -1.80 2.30
    45  0.95 Stanley Nazareth - Asvin Ganger           BSC- Blue        4  2.30      0.90 0.10 0.50

       0.95 P Sudhakar Rao                   Jupiter Hyd       4 -0.40 1.60      4.40 -1.80
    47  0.94 Vinay Sharma - B C Pendse              BSC- Yellow       5  0.00 -0.90   3.80 2.20 -0.40
    48  0.93 Virendra Kumar                   Desert Warrior      4  0.80 0.50      -1.80 4.20
    49  0.92 Ranjan Bose - Sibopriya Ghosh            Chetak 1         5  2.80 -1.60   1.70 0.60 1.10
       0.92 D K Paul - Tushar Moghe               Ambitious        5 -0.70 1.00   0.80 1.20 2.30

    51  0.90 V Ravichandran - U V Athavale            Amol           3  1.90      -2.10 2.90
    52  0.85 Anirban Sarkar                   Jiya           2    -0.30      2.00
    53  0.84 Gourav Banerjee - Jayanta Sarkar          Bridge Lovers      3 -1.00      2.02 1.50
       0.84 Narendra Kumar Sharma - K P Mathur         Rajputana        5  2.60 -0.50   2.10 1.30 -1.30
    55  0.83 Sabyasachi Sadhukhan                Team Saju        4     1.00   -0.30 2.40 0.20

       0.83 Sham Sharma - R K Garg               Sham           4  2.60      1.10 -1.30 0.90
    57  0.80 Chandan Kumar Mitra                 Jiya           2  0.70      0.90   
    58  0.75 Pramod Kumar Mishra                 Kalinga         4     0.00   0.60 0.00 2.40
       0.75 Debasish Polley - Subrata Adhikari         Easy Bridge       4  3.80      1.10 -1.60 -0.30
    60  0.74 Sujit Basu - Anirban Sasmal             Atha Group-2       5 -1.00 -0.50   4.20 -0.90 1.90

       0.74 A K Mishra - Lyn Nazareth              BSC- Yellow       5  1.60 0.50   2.60 -1.30 0.30
       0.74 Sajal Pal - Pradeep Govil              Hindmotor Bridge Club  5  3.60 -3.90   0.60 3.10 0.30
    63  0.73 Sagar Bhuia - Gautam Chatterjee           Bridge Lovers      3     1.70   -0.80    1.30
    64  0.72 Jayant P Pingle - Shriram N Gharpure        Bridge Punery      5  0.70 2.40   0.20 0.10 0.20
    65  0.70 Soumya Das - Anindya Bhattacharya          A. K. Bose        5 -2.80 2.10   3.20 1.80 -0.80

       0.70 Pradip Mohta                    Panchsheel        4  1.70 -0.50   0.50 1.10
       0.70 Siddhartha Roychowdhury - Biswajit Ghosh      Dilip Athas VI      4 -0.30 1.40   0.80 0.90
       0.70 Swetadri Saha - Krishna Das Chakraborty       Rahara Card Club     3  1.00      0.20    0.90
       0.70 Ajay Kumar Singh - Rohit Mishra           Dazzle          3          0.40 2.20 -0.50
    70  0.68 Ayan Chatterjee                   Team Saju        5  0.10 1.00   -0.30 2.40 0.20

       0.68 Devki Nandan Sinha                 Spartan         5  4.30 0.60   -3.20 1.90 -0.20
    72  0.67 Vikram Jain - Kamalesh Gupta            Rohit Wrapers      3 -1.90 1.40      2.50
       0.67 Tapan Kumar Roy - Bijon Kumar Mondal        Jhontu          3     2.60   -1.70    1.10
    74  0.65 Satya Ranjan Chakraborty              Thakurs Special     4  1.50 1.00      -1.60 1.70
       0.65 Aparna Sain - R Anbazhagan             Pankaj Mehta       4  0.60 3.00      0.30 -1.30

       0.65 Saurav Sil                     Classic         4  0.30 -1.90   0.40    3.80
    77  0.63 N K Chitlangia                   Indian Chain       4  1.30 1.20      0.20 -0.20
       0.63 Sanjib Ganguly - Bhola Nath Ghosh          S. Roys IV        4  0.60 0.30      -0.20 1.80
       0.63 Yash Pal - Rahul Agarwal              Uttrakhand        4 -1.10 2.20   -1.50    2.90
    80  0.62 Pradip Ghosh - Tanmoy Majumder           Big Boss         5  1.70 0.10   1.60 -0.30 0.00

    81  0.58 Rakesh Bagga - Shahid Askari            Baggas 4 Allahabad U.P. 5  0.30 2.80   -0.90 -0.90 1.60
       0.58 Alka Jain - Dinesh K Jain              Dart           5 -0.90 -1.10   2.00 3.10 -0.20
    83  0.58 Shrikant B Tembey                 I-Doctors        4  2.10 0.00      -1.60 1.80
    84  0.57 C Srinivas Rao                   Jupiter Hyd       3  1.60      1.90    -1.80
    85  0.56 Sujit Kumar Sur                   Chandannagar Card Club  5 -3.00 0.00   3.00 3.10 -0.30

    86  0.55 S R Malhotra                    PBA II          4 -1.90      0.80 1.00 2.30
    87  0.54 V L N Rao - D Sudhanand               Dr Mohan         5  1.50 1.00   -0.80 1.10 -0.10
    88  0.53 Shyama Prasad Chatterjee - Goutam Das        Snail          3  0.20      2.20 -0.80
       0.53 Brij Dutt - Rajinder K Marwah            Sham           3  1.60 0.30      -0.30
    90  0.53 Santanu Choudhury                  Classic         4     1.30   -3.20 0.20 3.80

       0.53 Biplab Kumar Das - Biswarup Biswas         Lalmati         4  1.40 -1.40      0.30 1.80
    92  0.52 Rajni Kant Sinha                  Indian Chain       5  1.30 1.20   0.10 0.20 -0.20
    93  0.50 D Sachdeva                     Veterans Force      4 -1.00 0.30   -0.20 2.90
    94  0.48 Gur Iqbal Singh - K R Lakhanpal           PBA           5  4.10 0.40   1.50 -3.10 -0.50
    95  0.48 Anirudh Eswaran - Prakash Eswaran          Finesse The Menace    4 -1.70      0.40 1.20 2.00

       0.48 Mukul Gupta - Tribhuvan Prasad Khare        Bridge Lovers      4  0.20 1.30      0.70 -0.30
    97  0.47 Ratan Lal Sanghi                  Dr. Sanghi        3  1.20      -1.10    1.30
    98  0.46 Sunil Bhatia                    Hope N Prey       5 -1.50 -1.10   1.80 1.60 1.50
    99  0.44 Dinabandhu Sahu                   Snail          5 -0.80 0.00   0.60 0.00 2.40
    100  0.43 Pallab Sinha Roy - Santanu Chakraborty       Big Boss         4  1.90 -1.60      0.70 0.70

    101  0.42 Raj Jayram - Deepak Pramanik            R.S.V.P.         5  3.80 -0.40   -3.00 -0.40 2.10
    102  0.40 Saswata Bhattacharya - Arup Dutta          Snail          3     1.10      0.00 0.10
       0.40 Subrata Guha                    Classic         4  1.40 -1.90   0.40    1.70
       0.40 Rajesh K Jain                    Kosmos          5  2.90 -1.20   3.20 -1.50 -1.40
       0.40 J V Ramana Murthy - Shankar Lal Sharma       Brig Aggarwal Avengers  5  2.10 0.30   -1.20 0.20 0.60

    106  0.38 Alok Kumar Mandal - Tapas Kumar Adhikary      Sukumars IV       5 -0.80 0.10   0.60 1.00 1.00
    107  0.38 Bharat Joshi                    Bridgepremi       4 -1.20      2.30 2.80 -2.40
    108  0.37 Naru Gopal Bhowmick                 Cossipore        3     0.50   0.30    0.30
       0.37 Sukanta Das - Tapas Kumar Roy            Invincibles       3  0.30 0.60         0.20
    110  0.36 M R G Appa Rao - A S Venkatesh           Group Popular      5  0.20 0.20   -2.00 2.60 0.80

    111  0.35 Prithviraj Ghosh - Pritam Das            Exclamatory       4     0.10   0.20 -0.20 1.30
    112  0.33 Bhaskar Sarkar                   Invincibles       3 -0.30      3.50 -2.20
       0.33 Rajendra Sirohia - Sukalyan Sarkar         Pradeep         3    -0.10      1.50 -0.40
    114  0.33 Darshan Patel - Girish Hirode            Andromeda        4  0.40 -0.50   1.70    -0.30
    115  0.32 Devangshu Datta                   Martini         5 -1.80 -1.10   1.30 0.40 2.80

       0.32 Rabi Sankar Roychowdhury - Subrata Chatterjee    Muktadhara        5  1.20 1.10   0.70 0.60 -2.00
    117  0.30 A Acharya - Angsuman Acharya            Five Diamonds      5 -2.00 2.00   3.00 0.30 -1.80
       0.30 Sandeep Dang - S Vijayraghavan           ICSA Group        3    -0.10   0.50    0.50
       0.30 Soham Sarkar                    Dr. Sanghi        5  0.70 0.30   -1.30 1.90 -0.10
       0.30 Achintyananda Thakur                Thakurs Special     3  1.50 1.00      -1.60

    121  0.28 Moloy Kumar Mondal                 Classic         5  1.40 1.30   -3.20 0.20 1.70
    122  0.26 R Roy - Montu Mukherjee               Senior Citizens     5 -1.60 -0.30   0.60 1.10 1.50
       0.26 Atulya Sood - M R Goyal               MASH           5  1.70 0.50   0.10 -0.70 -0.30
    124  0.25 Kanchan Chakraborty                 Bidhan Mix        2     0.30   0.20   
       0.25 Arun J Puranik                   Nagpur-V         4  1.50      1.50 1.00 -3.00

    126  0.24 Rajan V Joshi - Shirish Karkarey          Finesse         5  0.10 -1.00   0.10 0.10 1.90
       0.24 Ambrish Wadera                   Spartan         5 -0.10 -0.30   -1.50 -0.60 3.70
    128  0.23 Manju Law - Rubinder Kochar             Bridgemates       4 -0.30 0.80      -0.50 0.90
    129  0.21 Avi Y Medhekar - M S Ramaswamy           Topruff         5 -2.50 0.50   -0.05 1.80 1.30
    130  0.20 Pradip Kumar Banerjee                Cossipore        2 -1.60      2.00   

       0.20 Ram Prakash Bhatnagar - R K Bhatnagar        Uttrakhand        3  3.60      -0.50 -2.50
       0.20 Milind S Hasabnis - Lakshmi Kant N Madane      Black Tea Nagpur     3 -0.70      -0.30 1.60
       0.20 Ghanashyam Pal                   MBU Midnapore      4 -0.90 -0.10      0.90 0.90
    134  0.18 V M Gupta - H S Dua                 Lemurians        5 -2.10 1.30   2.00 -1.30 1.00
       0.18 R P Mishra - Anil Kumar Srivastava         Lemurians        5  1.70 1.60   -1.90 -0.60 0.10

    136  0.18 Rajul R Dalal                    I-Doctors        4  2.10      -1.50 -1.60 1.70
       0.18 Kalyan Kumar Roy                  Cossipore        4 -1.60      2.00 1.60 -1.30
    138  0.17 Suraj Das                      Dr. Sanghi        3    -1.30      1.90 -0.10
       0.17 Asis Tosh - Priyotosh Sarkar            Setu           3 -0.10      1.30    -0.70
    140  0.15 Dilip Dey                      Srilata CRJ       4  0.90 -0.60      -1.00 1.30

    141  0.12 Asim Kumar Ghosh - Shyama Prasad Mukherjee     Leisure Hotels      5  0.90 -1.20   -0.50 2.20 -0.80
    142  0.10 Ashok Bhavnani                   I-Doctors        3     0.00   -1.50    1.80
       0.10 Sanjit Dey - Bhaskar Kumar Ganguly         Slammers         5 -0.80 -0.90   -0.50 4.00 -1.30
       0.10 Arnab Ghosh - Amitava Banerjee           Rahara Card Club     2     0.80      -0.60
       0.10 Ved Prakash                     PBA II          5 -1.90 -1.70   0.80 1.00 2.30

       0.10 Ajoy Sonak - Sampath Srinivasan           Amol           3     1.30   -1.50    0.50
    147  0.08 Girish Kumar - Ajay Garg              Combination       5 -2.30 3.30   -2.00 0.70 0.70
       0.08 S P Sharma - Russell Lyall             PBA           5 -1.50 0.70   -0.20 -0.30 1.70
    149  0.08 Indranil Chakraborty                Invincibles       4 -0.30      3.50 -2.20 -0.70
       0.08 Madhur (Daisy) Singh                Martini         4 -1.80 -1.10      0.40 2.80

    151  0.07 Mrinal De - Dilip Mukherjee             DNAP           3  0.60      -0.60    0.20
    152  0.05 Piyush Kant Agarwal - D K Chaudhary         Marbles         4  0.10      -0.60 1.40 -0.70
       0.05 S Ganapathy                     Chari          4  0.10 -2.60      4.00 -1.30
    154  0.03 Anindra Kumar Sarkar                A. K. Bose        4  2.10 0.30   -0.40    -1.90
    155  0.02 Tonmoy Ghosh                    Dr. Sanghi        5  1.20 -1.30   -1.10 0.00 1.30

       0.02 Virendra K Jhunjhunwala - Arvind Prasad       Leisure Hotels      5 -2.50 3.60   2.80 -0.90 -2.90
    157  0.00 S Ganesan                      Chari          5  0.10 -2.60   -0.20 4.00 -1.30
       0.00 Probhat Roy                     Atha Group-2       4 -1.00 -0.30   0.50    0.80
       0.00 Subhasis Roy - Tapas Chandra Bose          S. Roys IV        3    -1.00   1.60    -0.60
       0.00 Dipak Sarkar - Probhat Kumar Roy          S. Roys IV        3  0.70      -0.60 -0.10

       0.00 Savleen Thadani                   Invincibles       3     2.70   -1.70 -1.00
    162 -0.01 Gautam Chattopadhyay - Tapas Das          Arup Dinesh Asansol   5 -0.10 0.80   0.05 0.00 -0.80
    163 -0.02 Rita Bhagwati - Tara Laroia             Dart           5  0.00 -0.20   -0.40 -0.20 0.70
    164 -0.03 Sunil Kumar Sinha                  Spartan         3         -3.20 -0.60 3.70
    165 -0.04 Manik Alam                     Team Saju        5 -3.20 1.10   0.90 -1.60 2.60

    166 -0.05 Pradeep Goenka - Pijus Kanti Baroi         Pradeep         2  1.00      -1.10   
      -0.05 Shailendra Handa                  Bidhan Mix        2    -0.30   0.20   
      -0.05 Vishnu J Puranik                  Nagpur-V         4     2.00   -2.70 -1.80 2.30
    169 -0.07 Mohammad Masum Billah                Brain Test        3  0.50 0.90      -1.60
      -0.07 Salil Kumar Mondal - Biplab J Guha         Bloom Buds        3 -0.20      -0.70    0.70

    171 -0.08 Saumitra Basu                    Panchsheel        4 -2.80 1.80   0.50    0.20
      -0.08 Sayantan Konar                   Dr. Sanghi        4  0.70 0.30   -1.30 0.00
      -0.08 Samir Kumar Sadhu                  Panchsheel        4 -2.80 1.80      0.50 0.20
    174 -0.10 Shakti Dhar Chowdhury                Cossipore        2    -1.80      1.60
      -0.10 Siddhartha Ghosh - Amiya Ranjan Das         Dr SSMC         4  0.10 -0.30      1.90 -2.10

      -0.10 B S Gupta                      Kosmos          4 -0.50 -1.20      0.60 0.70
      -0.10 Ujjwal Gupta - Bhalender Singh Nayyar        Silver          3 -1.70      -0.40    1.80
      -0.10 Sanjay Mukherjee - Ganji Lakshman          VASP           4  1.50 -0.10      -0.10 -1.70
      -0.10 Param Saikia                    Martini         2 -1.50      1.30   
    180 -0.13 Surajit Kumar Datta                 Angabanga        4 -3.80      3.60 -2.80 2.50

      -0.13 Kannan Krishnamurthy - G Rajagopal         ICSA Group        4  1.30 1.60      -2.80 -0.60
    182 -0.14 Pradyut Bhattacharjee - Babhrubahan Bose      Rahara Card Club     5  1.00 1.00   -1.50 -2.20 1.00
      -0.14 Avinash G Golatkar - N B Shinde           BSC- Red         5 -2.10 -0.10   0.20 0.60 0.70
      -0.14 Vijay K Vasudevan - Srinivasan Krishnaswami     Topruff         5  0.30 0.30   0.90 -1.90 -0.30
    185 -0.15 Pradip Gupta - Dinesh C Biswas           Pankaj Mehta       2     2.30   -2.60   

      -0.15 Bhavana Parikh                   Life Line        4  1.70 0.10   -0.90    -1.50
    187 -0.16 Puneet Gangal - Ibrat Khan             Rajputana        5 -1.50 1.10   1.50 -2.20 0.30
    188 -0.17 Akanksha Vyas - Arvind Vaidya            Finesse The Menace    3 -0.40 0.30      -0.40
    189 -0.18 Subhajit Choudhury - Avik Roy            Jupiter Hyd       4     1.80   -0.70 -0.10 -1.70
      -0.18 Santanu Ghosh                    Invincibles       4     2.70   -1.70 -1.00 -0.70

      -0.18 B S Yadav                      Veterans Force      4 -1.00 0.30      2.70 -2.70
    192 -0.18 Shouvik Das                     A. K. Bose        5  2.10 0.30   -0.40 -1.00 -1.90
      -0.18 Ajit Gurjar - Nitin I Shirole            Finesse         5 -2.70 0.80   -0.20 -0.30 1.50
    194 -0.20 Chunni Lal Arora - Kamleshwar Rai          BSC- Blue        3    -1.30   2.40    -1.70
      -0.20 James Joseph - Robins Jacob             Group Popular      5  1.90 -1.10   -0.10 -2.00 0.30

      -0.20 Ramesh C Khanna - Suman Khanna           Quacks          5 -1.90 -0.10   1.30 2.00 -2.30
      -0.20 K Venugopala Krishna - C B B Sarma         Just In Time       3  1.00 -2.70      1.10
    198 -0.22 Kaushik Mukherjee - Bholanath Dash         Five Diamonds      5 -3.60 1.30   -0.30 0.90 0.60
    199 -0.23 Sanjay Bagaria                   Indian Chain       3  0.30      2.00 -3.00
      -0.23 Tapan Kr Bhattacharya - Bablu Roy Choudhury     Easy Bridge       3     0.10   -0.40    -0.40

      -0.23 Goutam Mukherjee - Dipak Kumar Paul         Captains IV       3    -0.80   2.30 -2.20
      -0.23 Sunil Patki - Hemant Pande             Dazzle          3 -1.90 0.60         0.60
    203 -0.24 Dibyendu Das - Sanjib Bhattacharjee         Dr. P.K. Banerjees VI  5 -0.30 -0.80   2.10 0.30 -2.50
      -0.24 V Mohan Rao - Rajnesh Gossain            Dr Mohan         5  0.20 -0.30   0.60 -0.70 -1.00
      -0.24 Raju Santra - Dilip Mistry             Tewaris V        5 -1.60 1.40   -0.60 2.50 -2.90

    206 -0.25 Swapan Ghosh                    Thakurs Special     4    -1.00   -0.90 2.00 -1.10
      -0.25 Tapan Kumar Roy                   Thakurs Special     4 -4.10      -0.60 2.00 1.70
    208 -0.26 Jagadish Chandra Bala                Srilata CRJ       5  0.90 -0.60   -0.10 -0.40 -1.10
    209 -0.28 V G Gujrathi - P M Bhide              Bridge Punery      5  0.10 -0.30   -0.70 0.20 -0.70
    210 -0.30 V D Agarkar                     Bridgepremi       2    -3.40      2.80

      -0.30 Sourendra Nath Chakraborty - Kishore Kumar Ganguly Setu           2    -0.40      -0.20
      -0.30 Vijay K Goenka                   Hope N Prey       3 -1.50 -1.10   1.70   
      -0.30 M K Saxena - Inderjeet Singh            Exclamatory       2 -1.30 0.70        
      -0.30 Dinesh Sinha - Arup Banerjee            Arup Dinesh Asansol   5  2.70 -3.40   -0.90 0.80 -0.70
    215 -0.34 Y P Punj - Shyam Lal                PBA II          5  1.50 -1.30   -1.40 0.40 -0.90

    216 -0.35 Rupa Bakeri                     Life Line        4    -1.80   0.30 2.00 -1.90
      -0.35 B S N Murthy                    Brig Aggarwal Avengers  4 -1.70      0.60 -1.00 0.70
    218 -0.36 Partha Banerjee - Biswadip Roy           Jiya           5 -1.70 -2.10   0.60 0.10 1.30
      -0.36 Sukumar Koyal - Achintya Haldar           Sukumars IV       5 -0.10 2.50   -1.60 -2.90 0.30
    220 -0.37 Mridul Saha                     Lalmati         3 -1.00      0.00 -0.10

    221 -0.38 Apurba Bhattacharjee - Somnath Mitra        Dr SSMC         4    -1.40   -2.30 1.70 0.50
      -0.38 Parimal Das                     Panchsheel        4  1.70      -0.60 1.10 -3.70
      -0.38 Mahesh Rohera - Rahul Shetty            Star           4  0.30 0.90      -1.50 -1.20
    224 -0.38 Abhijit Datta                    MBU Midnapore      5 -0.90 -0.10   -2.70 0.90 0.90
      -0.38 Hatinder Panwar - Arun Sen             MASH           5 -0.60 -2.80   2.00 0.30 -0.80

    226 -0.40 Mohammad Tarikul Islam               Brain Test        4  0.50 0.90      -1.60 -1.40
      -0.40 A V V Raghavacharya - S K Anwar           Just In Time       3    -0.60   1.40    -2.00
      -0.40 Anupam Rai - P K Joel                Marbles         3 -0.30 -2.30      1.40
    229 -0.42 Anup Kumar Mahajan - Surinder Kumar         Hindmotor Bridge Club  5  2.00 0.00   -0.50 -4.00 0.40
    230 -0.43 Subrata Sarkar                   Srilata CRJ       4  0.00      -2.00 -1.00 1.30

    231 -0.43 Sarasij Majumder - Ashok K Sinha          Sham           3    -0.60   -0.20    -0.50
    232 -0.44 Subir Das - Biswanath Tewari            Tewaris V        5 -2.60 0.30   1.20 0.40 -1.50
      -0.44 Sukhu D Nayyar - Chandana Bawa           Quacks          5 -1.70 -0.70   0.70 -1.10 0.60
    234 -0.50 T T Chari                      Chari          6 -1.50 0.00 0.60-0.20 -2.80 0.90
      -0.50 Chinmoy Goswami                   Cossipore        5  0.40 0.50   0.30 -2.40 -1.30

      -0.50 Prabhat Kumar Gupta - R Chandramohan        Hyderabad Blue Team   5  0.40 0.60   -1.90 -0.90 -0.70
    237 -0.53 D V Majumder                    Desert Warrior      4  0.10      -3.00 1.90 -1.10
      -0.53 D M Mehta                      Desert Warrior      4  0.10 -1.10   -3.00 1.90
    239 -0.53 Mukesh Ghatiya - Vivek Nambiar           Finesse The Menace    3    -0.70   -2.00    1.10
    240 -0.55 Mohammad Mehedi Hasan                Brain Test        4 -2.90      0.90 0.10 -0.30

      -0.55 Nirmal Roy                     Lalmati         4 -1.00      0.00 -0.10 -1.10
    242 -0.56 Lakshmi Chari                    Chari          5 -1.50 0.00   0.60 -2.80 0.90
      -0.56 Rathindra Nath Kundu - Amit Chakraborty       Bridgepremi       5 -0.40 -0.60   0.40 -4.00 1.80
    244 -0.60 Hasit Bhatt                     Life Line        4 -0.70 -1.80      2.00 -1.90
      -0.60 Samir Khare - M M Lule               Black Tea Nagpur     3    -1.60   -2.00    1.80

    246 -0.63 Devi Muthu Bhatnagar                Spartan         3 -0.10 -0.30   -1.50   
      -0.63 Mohammad AL Helal                  Brain Test        3 -2.90      0.90 0.10
      -0.63 Sushil Kumar Paul                  Srilata CRJ       3    -1.40   -0.10 -0.40
    249 -0.64 Gopal Das - Dulal Dey                Dilip Athas VI      3  0.30      -2.02    -0.20
      -0.64 Sailesh Parikh                   Life Line        5  1.70 0.10   -0.90 -2.60 -1.50

    251 -0.65 Avijit Dey - Prabir Das               DNAP           4 -3.80 1.00      -1.40 1.60
    252 -0.67 S Krishnamoorthy - Sarika Mittal          Silver          3     1.00   -1.90 -1.10
    253 -0.70 Chittaranjan Biswas                 Lalmati         2    -0.10   -1.30   
      -0.70 V Chandrasekhar - Amol Deshmukh           Amol           4 -0.60 -0.30      -1.00 -0.90
      -0.70 Punya Kirti Das sharma - Manoranjan Giri      Captains IV       3 -0.30      -1.60    -0.20

      -0.70 Birendra Kumar - Ajay Kumar Saha          Ushakiron        4 -0.30 -0.90      -0.70 -0.90
    257 -0.73 Deshasmriti Roy Choudhury              Angabanga        4 -2.70 -2.00   3.60    -1.80
    258 -0.73 Suhas Lele - Ashish Patel              Andromeda        3  1.70 0.90      -4.80
      -0.73 Sanjib Majumdar - Sujit Sadhak           Snail          3     0.20   -1.10    -1.30
      -0.73 R N Subramaniam - P Narayan Iyer          Star           3 -0.90      -0.60 -0.70

      -0.73 K P Vishwakarma - S K Richhariya          Marbles         3    -1.00   -0.60    -0.60
    262 -0.78 Dhruba Dey - Dipankar Acharjee           Bidhan Mix        4 -5.20      -0.60 1.60 1.10
      -0.78 Syed Zahid Sajjad - Dibyojyoti Saha         Exclamatory       4 -3.10      -0.10 1.00 -0.90
    264 -0.78 Sangram Guha - Vinod Kumar Mutreja         Ambitious        5 -1.50 -0.80   -1.70 0.70 -0.60
      -0.78 I N Mullah - Jitendra Pandey            Baggas 4 Allahabad U.P. 5 -0.10 -0.50   -2.40 -1.10 0.20

    266 -0.80 Prakriti Ranjan Santra               MBU Midnapore      2         -2.10 0.50
    267 -0.83 Sanjay Kumar Dasgupta                Lalmati         3    -0.10   -1.30    -1.10
      -0.83 R K Saigal                     Veterans Force      3 -5.20      -0.20 2.90
    269 -0.84 Sudipta Ray                     MBU Midnapore      5  2.50 -2.20   -2.70 0.50 -2.30
    270 -0.88 Mahesh Mor                     Nagpur-V         4  1.80 0.40   -2.70    -3.00

      -0.88 Uday Shankar Roy                  Cossipore        4  0.40 -1.80      -2.40 0.30
    272 -0.90 Atanu Ganguly - Tanmay Chatterjee          Gana           3 -0.20      -0.20 -2.30
      -0.90 Kishore Hazarika                  Bidhan Mix        4 -2.10 0.30      -0.10 -1.70
      -0.90 Akhilesh Roy - Arnab Basu Roy            Bloom Buds        3    -1.00      -2.90 1.20
      -0.90 Narayanan Shankar - Pallavi Modak          VASP           3 -2.60      1.90 -2.00

      -0.90 M S Srinivas                    Brig Aggarwal Avengers  2    -2.40   0.60   
    277 -0.95 Sanjay Amist                    Gems of U.P.       4 -1.20      -4.00 1.60 -0.20
      -0.95 Bimal Majumdar                   Chandannagar Card Club  2 -3.00      1.10   
      -0.95 Gajendra Kumar Vyas                 Desert Warrior      4    -1.10   0.20 -1.80 -1.10
    280 -0.97 Asim Das - Basudeb Bhattacharya           Easy Bridge       3  2.70 -0.90      -4.70

    281 -1.00 Ravindra Amritkar                  Life Line        3 -0.70      0.30 -2.60
      -1.00 Pradipendra Mohan Datta               Thakurs Special     3    -1.00   -0.90    -1.10
      -1.00 Arnab Guha - Bijit Datta              Jhontu          3 -1.00 0.00      -2.00
      -1.00 Sheikh Naimuddin - Sunita Gupta           Venturers        3    -0.60      -0.90 -1.50
    285 -1.03 Ashim Harh                     MBU Midnapore      4  2.50 -2.20   -2.10    -2.30

    286 -1.03 Chhaya Gandhi - Anshu Agarwal            Bridgemates       3  0.80      -3.00 -0.90
      -1.03 Sailaja Tahiliani                  Martini         3    -1.00   -0.90 -1.20
    288 -1.05 Vivan Khubchand                   Martini         2            -1.20 -0.90
      -1.05 Ashish Kumar Vishwakarma              Bidhan Mix        4 -2.10 -0.30      -0.10 -1.70
    290 -1.08 Dilip Coelho                    Martini         4 -1.50 -1.00   -0.90    -0.90

      -1.08 Birendra Nath Dey - Amit Pal            Jhontu          4 -0.40      -1.80 -0.30 -1.80
      -1.08 Krishna Kumar Goenka                Panchsheel        4    -0.50   -0.60 0.50 -3.70
    293 -1.08 Vishal Marwaha - Saranjit Singh Dhupia       R.S.V.P.         5 -0.60 -0.70   -1.10 -2.50 -0.50
    294 -1.10 V Balakrishna Rao                  Brig Aggarwal Avengers  4 -1.70 -2.40      -1.00 0.70
    295 -1.13 Joydip Mukherjee                  Srilata CRJ       4  0.00 -1.40   -2.00    -1.10

    296 -1.13 Pawan Mediratta - Vijay Ranchan           BSC- Blue        3 -0.90 1.90      -4.40
    297 -1.15 Sudeep Saha                     Gems of U.P.       4 -0.70 -2.30   2.40 -4.00
    298 -1.18 Ajeet Sacheti                    Bridgepremi       4 -1.20 -3.40   2.30    -2.40
    299 -1.20 Alok Kumar - Namit Sharma              Andromeda        3         -3.50 0.90 -1.00
      -1.20 Aviram Rout - Surendra Nath Kar           Kalinga         5 -0.20 -2.70   0.60 -1.90 -1.80

      -1.20 Richa Shriram - Ranjan Bhattacharya         Slammers         5  0.30 -1.60   -4.20 -1.60 1.10
    302 -1.24 Amar Kumar Bose                   Gems of U.P.       5 -0.70 -2.30   2.40 -4.00 -1.60
      -1.24 Anirban Mitra                    Indian Chain       5  0.30 -2.90   2.00 -3.00 -2.60
    304 -1.33 J V Narasimha Reddy - G Somi Reddy         Just In Time       4 -1.40      -0.80 -2.00 -1.10
    305 -1.33 P C Jain - V P Bhargava               Veterans Force      3    -0.30   -1.90    -1.80

    306 -1.35 Nandini Prasad - Gautam Suri            Gana           2    -2.00         -0.70
    307 -1.38 Sarthak Behuria - Sutanu Behuria          Jaguar          5  0.70 -0.80   -3.20 -0.90 -2.70
    308 -1.40 Raj Kumar Chowdhury                 Classic         2  0.30         -3.10
    309 -1.44 Shakti Pada Roy - Ramendra Chowdhury        Tri R & BC        5 -0.60 1.00   -2.20 -3.10 -2.30
    310 -1.47 Bijiya K Sahoo                   Gems of U.P.       3 -1.20 -3.00         -0.20

      -1.47 Rupy Walia - Kumkum Kumar              Bridgemates       3    -1.90   0.30    -2.80
    312 -1.48 Neeraj Kumra - Sanjeev Kumra            Black Tea Nagpur     4 -0.10 -1.30      -2.00 -2.50
    313 -1.53 Aniruddha Roy                    Angabanga        4 -3.80 -2.00      -2.80 2.50
    314 -1.53 Sumaiya Akter                    Brain Test        3    -3.00   -1.30    -0.30
    315 -1.55 Pankaj Mehta - Sultan Ali Abbasi          Pankaj Mehta       4 -1.90      -3.80 2.00 -2.50

    316 -1.57 Mrinal K Haldar - Sekhar Banerjee          DNAP           3    -1.00   -2.30 -1.40
    317 -1.65 Santanu Roy - Prosenjit Manna            Bloom Buds        4 -1.50 -1.10   -1.30 -2.70
    318 -1.67 Rana Chakraborty - Dilip Atha            Dilip Athas VI      3     0.10      -3.50 -1.60
    319 -1.73 S K Jatana                     Veterans Force      3 -5.20         2.70 -2.70
    320 -1.75 J Pratihari                     Gems of U.P.       4    -3.00   -4.00 1.60 -1.60

    321 -1.80 Jay Kumar Majumdar                 Indian Chain       3    -2.90   0.10    -2.60
    322 -1.83 Deepak Kothiwal - Ajay Vaish            Rohit Wrapers      3          0.40 -2.40 -3.50
    323 -1.85 Tapas Kumar Sarkar - Sital Bhattacharyya      Chetak 1         2    -1.80      -1.90
    324 -1.90 Nazmul Haque                    Brain Test        3    -3.00   -1.30    -1.40
    325 -1.96 Aruna Kohli - Monica Sachdev            Bridge Bots       5 -0.30 -3.00   -3.60 -1.70 -1.20

    326 -2.00 Aloke Kumar Sardar - Anupam Ghosh          Kayals IV        5 -3.60 -3.60   -2.40 -0.70 0.30
    327 -2.03 Sanyogita Modak - Vikas Taralekar          VASP           3    -2.50   0.20    -3.80
    328 -2.05 Usha Joshi - Raj Singh               Ushakiron        2 -1.30      -2.80   
    329 -2.23 Balai Paul - Amitava Mukherjee           Chetak 1         3 -1.70      -0.80    -4.20
    330 -2.25 J Subramaniyam                   Angabanga        2 -2.70            -1.80

    331 -2.28 Jan Irvin - Asha Goinka               Bridge Bots       5 -1.40 -3.30   -4.10 -1.90 -0.70
    332 -2.35 Arun Kanti Chatterjee - Amalendu Sanyal       Dr SSMC         2 -4.30      -0.40   
      -2.35 Motiar Rahman                    Thakurs Special     2 -4.10      -0.60   
    334 -2.40 Md Sahajahan                    Team Saju        2 -3.20         -1.60


<33%   1  1.10 Tapan Choudhury                   Chandannagar Card Club  1          1.10   
     2 -0.20 Subrata Das - Sunil Kumar Majumder         Muktadhara        1         -0.20   
     3 -1.00 Souvik Kar                     A. K. Bose        1            -1.00
     4 -1.70 S K Agarwal                     PBA II          1    -1.70        
     5 -2.30 Goutam Kumar Basu - Mihir Ranjan Majumder      Big Boss         1         -2.30   

     6 -3.10 Asit Kumar Ghosh                  Classic         1            -3.10