HCL - Entries

IMP PAIRS - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYERS NAME PLAYERS ID BFI MP NO ENTRY FEE RECEIVED  
  1 Deshasmriti Roychowdhury
Surajit Kumar Datta
701719
705136
WB001719
WB005136
Yes_C  
  2 Alok Kumar Gupta
Sanjib Roy
702060
707906
WB002060
WB007906
success  
  3 Moti N Thadani
Sheelu N Thadani
410365
410172
PM000365
PM000172
No  
  4 Ashok Kumar Goel
K R Venkataraman
707240
610259
WB007240
TM000259
Yes_C  
  5 Sumit Mukherjee
Monica Jajoo
705399
110463
WB005399
D0000463
Yes_C  
  6 Padmanabhan Sridharan
Ramaratnam Krishnan
610277
610071
TM000277
TM000071
No  
  7 R Anbazhagan
Ibrat Khan
401539
300368
BM001539
RJ000368
No  
  8 Arnab Basu Roy
Akhilesh Roy
707922
707923
WB007922
WB007923
No  
  9 Tonmoy Ghosh
Suraj Das
703526
707282
WB003526
WB007282
TXN_SUCCESS  
  10 A Balaram
P R Swamy
510068
520074
AP000068
APS00074
No  
  11 R Venkatesh
Arvind Srinivasan
560312
400548
KS000312
BM000548
No  
  12 Anurag Mohota
Basant K Mohota
440611
440315
NM000611
NM000315
No  
  13 Sounak Dutta Roy
Sanjib Majumdar
705551
705923
WB005551
WB005923
No  
  14 Prakash Bhandari
Shankar Acharya
110435
701790
D0000435
WB001790
success  
  15 Wrik Chakraborty
Krishna Das Chakraborty
707557
706744
WB007557
WB006744
No  
  16 Nandini Prasad
Gautam Suri
110471
110472
D0000471
D0000472
No  
  17 Jaydeep Bhattacharjee
Nantu Bhattacharjee
780846
780604
ASM00846
ASM00604
Yes_C  
  18 Gautam Roy
Satya Ranjan Das
780972
780057
ASM00972
ASM00057
No  
  19 Mukesh Shivdasani
Arun Jain
110225
110319
D0000225
D0000319
TXN_SUCCESS  
  20 Arijit Guha
Sovan Mitra
703812
701057
WB003812
WB001057
TXN_SUCCESS  
  21 Ashok K Sinha
Sarasij Majumder
110488
110219
D0000488
D0000219
TXN_SUCCESS  
  22 Soumitra Das
Shymal Roy
702061
701673
WB002061
WB001673
Yes_C  
  23 Amar Nath Dhar
Dipak Kumar Sengupta
703521
707515
WB003521
WB007515
No  
  24 Deborshi Dutta Gupta
Dipankar Pal
707303
707291
WB007303
WB007291
No  
  25 Sujit Kumar Sur
Pallab Sinha Roy
707005
707369
WB007005
WB007369
No  
  26 K Srinivas
S K Iyengar
500114
560105
TG000114
KS000105
No  
  27 Kannan Krishnamurthy
Sushi Natraj
610514
610539
TM000514
TM000539
No  
  28 T T Chari
Lakshmi Chari
610472
610473
TM000472
TM000473
Yes_C  
  29 Suresh Jutur
S Ganapathy
610507
610426
TM000507
TM000426
Yes_C  
  30 Kamal Krishna Mukherjee
Subir Majumdar
700006
703051
WB000006
WB003051
success  
  31 Manas Mukherjee
Subrata Saha
700777
701002
WB000777
WB001002
success  
  32 Debasish Ray (deleted)
Subir Majumdar (deleted)
700154
703051
WB000154
WB003051
success  
  33 Tapas K Banerji
Nita Banerji
130026
130027
HRL00026
HRL00027
No  
  34 Prithviraj Ghosh
Gourav Biswas
707760
707844
WB007760
WB007844
No  
  35 S K Garg
Hemant Kumar Singh
220089
220331
UP000089
UP000331
No  
  36 A H M Kamruzzaman
Md Moshiur Rahman
988010
988012
BAN&500061
BAN&500039
Yes_D  
  37 K P Poddar
K L Bandi
480169
480156
MP000169
MP000156
No  
  38 Nisha Kher
Meera Narain
110556
110557
D0000556
D0000557
success  
  39 Puneet Gangal
Pradeep Govil
300143
300085
RJ000143
RJ000085
Yes_C  
  40 Sanjay Gupta
M R Goyal
130030
110440
HRL00030
D0000440
Yes_C  
  41 Anjan Ghosh
Sajal Chatterjee
707474
705568
WB007474
WB005568
No  
  42 Manik Alam
Bulu Saha
701364
701550
WB001364
WB001550
Yes_C  
  43 Prabir Paul
Saumitra Basu
703150
706888
WB003150
WB006888
Yes_C  
  44 J P Das
D Mukhopadhyay
220646
220582
UP000646
UP000582
TXN_SUCCESS  
  45 Ananda Hazra
Arup Kumar Dey
706665
706669
WB006665
WB006669
TXN_SUCCESS  
  46 Sanjeev Date
Sushma Karandikar
410388
410390
PM000388
PM000390
No  
  47 Hema Date
Pallavi Modak
410389
410375
PM000389
PM000375
No  
  48 Rahul Shetty
Mahesh Rohera
401528
401541
BM001528
BM001541
No  
  49 Ravi Raman
Subhash Bhavnani
401520
400597
BM001520
BM000597
success  
  50 Vijay R Phatarphekar
T V Ramani
400187
400211
BM000187
BM000211
success  
  51 N Rajmohan
S Vijayraghavan
400210
610463
BM000210
TM000463
success  
  52 Atanu Ganguly
Anirban Sasmal
701721
707874
WB001721
WB007874
No  
  53 Sekhar Banerjee
Amalendu Sanyal
705618
704504
WB005618
WB004504
TXN_SUCCESS  
  54 C N Anand
Jennifer Ann
610488
610540
TM000488
TM000540
TXN_SUCCESS  
  55 Arjun Kumar Dhara
Dulal Dey
707883
707469
WB007883
WB007469
No  
  56 Pradeep Goenka
Pradip Mohta
707856
707746
WB007856
WB007746
No  
  57 Sukalyan Sarkar
Rajendra Sirohia
705450
701556
WB005450
WB001556
No  
  58 Somesh Bhattacharya
Ramkrishna Majumder
707192
705074
WB007192
WB005074
No  
  59 Stanley Nazareth
Sriniwas G Joshi
401529
400386
BM001529
BM000386
TXN_SUCCESS  
  60 Lyn Nazareth
Rahul Khambete
401531
401554
BM001531
BM001554
TXN_SUCCESS  
  61 Surendra Nath Kar
Dinabandhu Sahu
750299
750096
O0000299
O0000096
Yes_C  
  62 Finton Lewis
Koushik Mukherjee
400415
560759
BM000415
KS000759
Yes_C  
  63 Jeroo Mango
Ivan Alphonso
400918
400065
BM000918
BM000065
Yes_C  
  64 Archie R D Sequeira
Ian Concessio
400234
400596
BM000234
BM000596
Yes_C  
  65 Vijay Kumar
P C Gupta
110057
110259
D0000057
D0000259
Yes_C  
  66 Sekhar K Bandopadhyay
D K Tewari
707531
110160
WB007531
D0000160
TXN_SUCCESS  
  67 D N Khanna
D D Gulhati
110398
110400
D0000398
D0000400
Yes_C  
  68 Sahipal Ghosh
Rabi Sankar Roychowdhury
704475
703974
WB004475
WB003974
Yes_C  
  69 Dilip Chandra Bagchi
Punya Kirti Das sharma
703884
700425
WB003884
WB000425
Yes_C  
  70 Subrata Adhikari
Debasish Polley
707649
707552
WB007649
WB007552
No  
  71 Alka Jain
Madhu Malti Jain
110484
110530
D0000484
D0000530
TXN_SUCCESS  
  72 Anuradha Bindra
Deepika Mehta
110522
110523
D0000522
D0000523
Yes_C  
  73 Vinod K Puri
Pushpa Puri
110442
110443
D0000442
D0000443
TXN_SUCCESS  
  74 Vinay Desai
Anil P Padhye
400094
400185
BM000094
BM000185
TXN_SUCCESS  
  75 Ajay P Khare
Raju Tolani
400699
401005
BM000699
BM001005
TXN_SUCCESS  
  76 Arnab Ghosh
Gautam Biswas
707845
707861
WB007845
WB007861
TXN_SUCCESS  
  77 Apurba Bhattacharjee
Somnath Mitra
701726
701727
WB001726
WB001727
TXN_SUCCESS  
  78 B Venkateswarlu
V Balakrishna Rao
520019
520015
APS00019
APS00015
TXN_SUCCESS  
  79 Anil Kumar Upadhayay
Girish Kumar
800057
800087
B0000057
B0000087
No  
  80 Ajit B Chakradeo
Makarand N Kulkarni
400075
410237
BM000075
PM000237
No  
  81 M J R Vasudevan
Ranga Khadloya
610187
340014
TM000187
SO000014
No  
  82 Pramod Kumar Mishra
Bhima Sen Pradhan
750219
750058
O0000219
O0000058
Yes_C  
  83 Vijay Devadass
Afshar Majeed
610201
690003
TM000201
K0000003
No  
  84 Sandeep Dang
Nirmal Kumar Jain
610481
610504
TM000481
TM000504
No  
  85 R Sreekrishnan
V Ramkumar
610305
610506
TM000305
TM000506
No  
  86 Joyjit Sensarma
Namit Sharma
110384
110441
D0000384
D0000441
TXN_SUCCESS  
  87 Naresh Mehta
Raksha Mehta
610502
610501
TM000502
TM000501
Yes_C  
  88 Bibas Todi
Ajay Kumar Bagadia
700930
706912
WB000930
WB006912
TXN_SUCCESS  
  89 Richa Shriram
Ranjan Bhattacharya
110497
110465
D0000497
D0000465
No  
  90 Shirish Karkarey
Ajit Gurjar
410268
410281
PM000268
PM000281
Yes_C  
  91 S Ramratnam
Aditi Sahastrabuddhe
410391
410336
PM000391
PM000336
TXN_SUCCESS  
  92 Mukesh Ghatiya
Mridul Das
560779
781144
KS000779
ASM01144
No  
  93 Deleted


No  
  94 Pradipendra Mohan Datta
Swapan Ghosh
707235
706633
WB007235
WB006633
Yes_C  
  95 Jayanta Choudhury
Sanat Banerjee
701504
707342
WB001504
WB007342
Yes_C  
  96 Aniruddha P Sanzgiri
Satish G Diwanji
401262
410149
BM001262
PM000149
TXN_SUCCESS  
  97 Manoranjan Giri
Tapas K Choudhury
706446
703191
WB006446
WB003191
Yes_C  
  98 Santi Ranjan Dutta
Goutam Mukherjee
706422
704165
WB006422
WB004165
Yes_C  
  99 Asit Baran Chakraborty
Anirban Mitra
703401
706860
WB003401
WB006860
No  
  100 Promila Saraf
P Sudhakar Rao
110367
520006
D0000367
APS00006
No  
  101 Muhammed Faroque Hossain Patwary
Md. Shahidul Islam
988022
988021
BAN&500082
BAN&500087
Yes_D  
  102 Mohammad Ehsanuzzaman
A K M Nazmul Haque
988025
988024
BAN&500085
BAN&500084
Yes_D  
  103 Bikash Roy
Shathi Rangan Dey
988023
988026
BAN&500083
BAN&500086
Yes_D  
  104 Gopika Tandan
Devangshu Datta
110489
110503
D0000489
D0000503
TXN_SUCCESS  
  105 Subhasish Sarkar
Saswata Bhattacharya
706887
704456
WB006887
WB004456
Yes_C  
  106 J Pratihari
I Khan
750127
750120
O0000127
O0000120
Yes_C  
  107 Prakash Bhandari
Shankar Acharya
110435
701790
D0000435
WB001790
No  
  108 Janak Shah
Pramod S Joshi
400030
410189
BM000030
PM000189
Yes_C  
  109 Rajeshwar Tewari
Jaggy B Shivdasani
110229
400034
D0000229
BM000034
Yes_D  
  110 Ayan Chatterjee
Sabyasachi Sadhukhan
707454
707118
WB007454
WB007118
Yes_C  
  111 Dipankar Pal
Pallab Sinha Roy
707291
707369
WB007291
WB007369
Yes_C  
  112 Promila Saraf
P Sudhakar Rao
110367
520006
D0000367
APS00006
Yes_C  
  113 Biswajit Mukherjee
Pratap Chandra Gadnayak
750074
750221
O0000074
O0000221
Yes_C  
  114 Sanjay Mukherjee
Mrinal De
707703
707573
WB007703
WB007573
Yes_C  
  115 Nemai Chandra Ghosh
Ashim Harh
705109
701717
WB005109
WB001717
Yes_C  
  116 Shakti Pada Roy
Ramen Chandra Chowdhury
704594
701525
WB004594
WB001525
Yes_C  
  117 Sanat Roy
Dipak Sarkar
701037
706968
WB001037
WB006968
Yes_C  
  118 Prasanta Bera
Indranath Chatterjee
705326
705791
WB005326
WB005791
Yes_C  
  119 Abhijit Kumar Bose
Shantanu Ghosh
707294
701964
WB007294
WB001964
Yes_C  
  120 Asit Kumar Ghosh
Bhudar Chandra Kayal
706379
705304
WB006379
WB005304
Yes_C  
  121 Raj Kumar Chowdhury
Prabir Das
707877
707475
WB007877
WB007475
Yes_C  
  122 Prasanta Goswami
Avijit Dey
707477
707914
WB007477
WB007914
Yes_C  
  123 Dipanjan Khan
Sanjib Majumdar
707993
705923
WB007993
WB005923
Yes_C  
  124 Pranab Kumar Dey
Sunil Dutta
701644
701519
WB001644
WB001519
Yes_C  
  125 Subir Das
Biswanath Tewari
701984
707588
WB001984
WB007588
Yes_C  
  126 Bharati Dey
Vasanti Shah
702052
400800
WB002052
BM000800
No  
  127 Vinay Sharma
K V Vahalia
400015
400533
BM000015
BM000533
Yes_C  
  128 Girish R Bijoor
K Durgadas
560034
560073
KS000034
KS000073
Yes_C  
  129 Sudhir K Agrawal
M P S Chauhan
110496
110301
D0000496
D0000301
Yes_C  
  130 Sudhir K Agrawal
M P S Chauhan
110496
110301
D0000496
D0000301
No  
  131 Anirudh Jain
Renu Agarwal
110547
110550
D0000547
D0000550
TXN_SUCCESS  
  132 Rakesh Nanda
B S Gupta
110198
110286
D0000198
D0000286
TXN_SUCCESS  
  133 Bikash Roy
Md. Shahidul Islam
988023
988021
BAN&500083
BAN&500087
Yes_D  
  134 Md Alauddin
Hasan Al Banna
988029
988030
BAN08
BAN&500077
Yes_D  
  135 Pradeep Anand Singh
Vijayanand Singh
220026
220376
UP000026
UP000376
No  
  136 Pradeep Anand Singh
Vijayanand Singh
220026
220376
UP000026
UP000376
No  
  137 Puneet Gangal
Pradeep Govil
300143
300085
RJ000143
RJ000085
No  
  138 Arnab Basu Roy
Akhilesh Roy
707922
707923
WB007922
WB007923
Yes_C  
  139 Anupam Ghosh
Aloke Sardar
707276
705310
WB007276
WB005310
Yes_C  
  140 Bhalender Singh Nayyar
Kanwal Dhody
110354
110510
D0000354
D0000510
Yes_C  
  141 R K Arora
S K Sharma
300122
300197
RJ000122
RJ000197
Yes_C  
  142 Bhubanjit Shaw
Vrishali Paranjpe
701891
410368
WB001891
PM000368
Yes_C  
  143 B G Joshi
R K Nagpal
480839
480016
MP000839
MP000016
Yes_C  
  144 Tapan Jyoti Ghosh
Amitava Banerjee
707153
703600
WB007153
WB003600
Yes_C  
  145 Pradeep Anand Singh
Vijayanand Singh
220026
220376
UP000026
UP000376
Yes_C  
  146 R S Misra
Rakesh Bagga
220815
220295
UP000815
UP000295
Yes_C  
  147 D Bhavani
Vidyut
500049
500546
TG000049
TG000546
Yes_C  
  148 Chandan Choudhury
Pradip Kumar Jana
701987
706790
WB001987
WB006790
Yes_C  
  149 Sharat K Kaushik
Dinkar N Sirsi
560876
560586
KS000876
KS000586
Yes_C  
  150 P K Das
Maloy K Chakraborty
490023
490016
CG000023
CG000016
Yes_C  
  151 Madhav A Kshirsagar
Shrinivas V Apte
410061
401419
PM000061
BM001419
Yes_C  
  152 Jhan Ranjan Bhoumik
Ashok Kumar Sinha
702644
702643
WB002644
WB002643
Yes_C  
  153 Achin Home Chowdhury
Subrata Chatterjee
705035
702805
WB005035
WB002805
Yes_C  
  154 Santoshi Imai
Keiko Takano
981001
981004
JPN&500154
JPN04
Yes_D  
  155 Keisuke Akama
Mutsue Kokubo
981002
981003
JPN02
JPN03
Yes_D  
  156 Sujit Basu
Swapan Kumar Ghosh
701136
701369
WB001136
WB001369
Yes_C  
  157 Mohit Kumar Mehta
Kajal Das
705993
703407
WB005993
WB003407
Yes_C  
  158 Aniruddh Ghosh
Sukanta Das
704125
707651
WB004125
WB007651
Yes_C  
  159 S C Bhandari
B L Anand
830015
110449
JH000015
D0000449
Yes_C  
  160 A L Sancheti
V A Phapunkar
480301
480226
MP000301
MP000226
Yes_C  
  161 J K Bhosale
P D Joshi
401425
400120
BM001425
BM000120
Yes_C  
  162 Goutam Banerjee
Bijon Kumar Mondal
706692
707409
WB006692
WB007409
Yes_C  
  163 Rana Chakraborty
Partha Sarathi Mukherjee
706402
706947
WB006402
WB006947
Yes_C  
  164 Siddhartha Roychowdhury
Biswajit Ghosh
701117
707337
WB001117
WB007337
Yes_C  
  165 Pappu Mukherjee
Sunil Das
707941
707803
WB007941
WB007803
Yes_C  
  166 Shantanu Rastogi
Bharati Dey
220632
702052
UP000632
WB002052
Yes_C  
  167 Moloy Mondal
Indranil Chakraborty
705368
704198
WB005368
WB004198
Yes_C  
  168 Anil Bharihoke
Rohit Gupta
110453
110142
D0000453
D0000142
Yes_C  
  169 Subodh Jain
Ajay Tankha
110052
110396
D0000052
D0000396
TXN_SUCCESS  
  170 G Veerabhadra Rao
P B G Tilak
500528
520007
TG000528
APS00007
Yes_C  
  171 V N Puri
Ram Kishore Gupta
110100
110046
D0000100
D0000046
TXN_SUCCESS  
  172 Ashok Girdhar
J B Sengupta
110409
110224
D0000409
D0000224
Yes_C  
  173 Asok Lean
Klaus Spiegelberg
949003
949004
GER01
GER02
Yes_C  
  174 Savleen Thadani
Bindiya Judge
110498
110515
D0000498
D0000515
Yes_C  
  175 Milind S Hasabnis
Lakshmi Kant N Madane
440442
440572
NM000442
NM000572
Yes_C  
  176 Dilip Kumar Borpuzari
Ashish Kumar Vishwakarma
780438
781192
ASM00438
ASM01192
Yes_C  
  177 Chandan Kumar Mitra
Tapas Kumar Roy
701614
701767
WB001614
WB001767
Yes_C  
  178 Arup Dutta
Saurav Sil
702084
702829
WB002084
WB002829
Yes_C  
  179 Probhat Mukherjee
Nemai Chandra Dutta
707656
701382
WB007656
WB001382
Yes_C  
  180 Richa Shriram
Ranjan Bhattacharya
110497
110465
D0000497
D0000465
Yes_C  
  181 Sukumar Koyal
Tapas Kumar Adhikary
706896
703865
WB006896
WB003865
Yes_C  
  182 Bhalchandra G Ogale
Nitin Shah
410245
370040
PM000245
GTS00040
TXN_SUCCESS  
  183 Raghunath P Tripathi
Sudhir Gopal Aggarwal
110466
110271
D0000466
D0000271
Yes_C  
  184 Shibnath De Sarkar
Pranab Bardhan
704281
705724
WB004281
WB005724
Yes_C  
  185 Badal Das
Pritish Kushari
703406
701414
WB003406
WB001414
Yes_C  
  186 Kannan Krishnamurthy
Sushi Natraj
610514
610539
TM000514
TM000539
Yes_C  
  187 Montu Mukherjee
R Roy
490051
490070
CG000051
CG000070
Yes_C  
  188 Arjun Kumar Majumder
Basudeb Bhattacharya
701514
704466
WB001514
WB004466
Yes_C  
  189 Tapas K Banerji
Nita Banerji
130026
130027
HRL00026
HRL00027
Yes_C  
  190 Ravi Kaul
Chand Vir
110511
110509
D0000511
D0000509
Yes_C  
  191 Rajul R Dalal
Rajesh Nathani
400601
401149
BM000601
BM001149
Yes_C  
  192 Pradeep Goenka
Pradip Mohta
707856
707746
WB007856
WB007746
Yes_C  
  193 Sanjit Dey
Sagar Bhuia
707773
704650
WB007773
WB004650
Yes_C  
  194 Pini Paul
Anjali Chawla
110566
110567
D0000566
D0000567
Yes_C  
  195 J V Ramana Murthy
Shankar Lal Sharma
520009
560835
APS00009
KS000835
Yes_C  
  196 Milind P. Athavale
Gopinath Manna
410016
401459
PM000016
BM001459
No  
  197 Prabir Kumar Thakur
Manoj Kumar Dey
706206
702695
WB006206
WB002695
Yes_C  
  198 S K Garg
V K Rattan
220089
220312
UP000089
UP000312
Yes_C  
  199 Poornachandra Valada
S K Sharma
610517
560836
TM000517
KS000836
Yes_C  
  200 Pramod Ranjan Das
Tapas Kumar Sarkar
703431
707639
WB003431
WB007639
Yes_C  
  201 Ajeet Sacheti
Asim Kumar Ghosh
480012
701423
MP000012
WB001423
Yes_C  
  202 R P Shivhare
D K Paul
110455
110501
D0000455
D0000501
Yes_C  
  203 Ashok Kumar Gupta
K C Kumar
800023
800240
B0000023
B0000240
Yes_C  
  204 Aritra Bhattacharya
Anindya Kumar Sarkar
707288
707599
WB007288
WB007599
Yes_C  
  205 C L Arora
Kamleshwar Rai
240032
240095
UTR00032
UTR00095
Yes_C  
  206 Anu Jalan
Sujit Kumar Bhattacharjee
707997
700900
WB007997
WB000900
Yes_C  
  207 Hemant Kumar Singh
Ratnesh
220331
800116
UP000331
B0000116
Yes_C  
  208 Prakash Kulkarni
Vikas Taralekar
560453
401592
KS000453
BM001592
Yes_C  
  209 Swarup Urs
C M Kulkarni
560275
560152
KS000275
KS000152
Yes_C  
  210 V Ravindran
Balkrishna N Parasrampuria
110401
400040
D0000401
BM000040
TXN_SUCCESS  
  211 Gourav Banerjee
Jayanta Sarkar
702694
706216
WB002694
WB006216
Yes_C  
  212 Devidas Konda
Vishwas N Jeurkar
340063
340062
SO000063
SO000062
Yes_C  
  213 Malay Pal
Sujit Kumar Sur
701338
707005
WB001338
WB007005
Yes_C  
  214 Atanu Ganguly
Anirban Sasmal
701721
707874
WB001721
WB007874
Yes_C  
  215 J D Mhaiskar
Keshav B VARADE
450114
340023
TBM00114
SO000023
Yes_C  
  216 Ravindra Amritkar
Rupa Bakeri
380351
380327
GTA00351
GTA00327
Yes_C  
  217 Swetadri Saha
Pradyut Bhattacharjee
705957
706609
WB005957
WB006609
Yes_C  
  218 Tushar Kanti Dey
Swapan Kumar Dutta
707653
704163
WB007653
WB004163
Yes_C  
  219 Pallavi Modak
Hema Date
410375
410389
PM000375
PM000389
Yes_C  
  220 Amitava Mukherjee
Sital Bhattacharyya
300388
707996
RJ000388
WB007996
Yes_C  
  221 Sanjeev Date
Sushma Karandikar
410388
410390
PM000388
PM000390
Yes_C  
  222 Abhirup Ghosh
Santanu Roy
707795
707512
WB007795
WB007512
Yes_C  
  223 Wrik Chakraborty
Krishna Das Chakraborty
707557
706744
WB007557
WB006744
Yes_C  
  224 Prithviraj Ghosh
Gourav Biswas
707760
707844
WB007760
WB007844
Yes_C  
  225 Sunil Bhatia
Uma Relan
110280
110476
D0000280
D0000476
TXN_SUCCESS  
  226 C D Kumar
M D Choudhary
500076
520100
TG000076
APS00100
Yes_C  
  227 Sourav Basak
Rajib Roy
707176
707902
WB007176
WB007902
Yes_C  
  228 Arup Kumar Hudait
Pintu Maity
707895
707376
WB007895
WB007376
Yes_C  
  229 Abishek Mitra
S Srinivasan
707774
610476
WB007774
TM000476
Yes_C  
  230 Ajit Saldanha
Sudhakar Choudhary
560823
560269
KS000823
KS000269
Yes_C  
  231 A Acharya
Angsuman Acharya
401465
401607
BM001465
BM001607
Yes_C  
  232 Rita Choksi
Arun Kumar Sinha
110007
220398
D0000007
UP000398
Yes_C  
  233 Shrikant B Tembey
S Krishnan
400262
400405
BM000262
BM000405
No  
  234 Asit Baran Chakraborty
Priyotosh Sarkar
703401
706194
WB003401
WB006194
Yes_C  
  235 Anirban Mitra
Ran Vijay Kumar Singh
706860
800112
WB006860
B0000112
Yes_C  
  236 Dilip Mukherjee
Tanmoy Majumder
707929
707822
WB007929
WB007822
Yes_C  
  237 Pinaki Prasad Khan
Daya Dhaon
705644
110405
WB005644
D0000405
Yes_C  
  238 Samir Pal
Alok Kumar Mondal
706416
701138
WB006416
WB001138
Yes_C  
  239 Shouvik Das
Subhajit Choudhury
707482
707881
WB007482
WB007881
TXN_SUCCESS  
  240 P Narayan Iyer
R Kannan
610099
630012
TM000099
TD000012
Yes_C  
  241 Vedkantha Dasmahapatra
Tapan Kumar Roy
401575
704252
BM001575
WB004252
Yes_C  
  242 Sukumaran Rajeev
Mithun Mukherjee
690106
707561
K0000106
WB007561
Yes_C  
  243 Arun J Puranik
Shailendra Chhajed
440309
440124
NM000309
NM000124
Yes_C  
  244 Milind P. Athavale
Gopinath Manna
410016
401459
PM000016
BM001459
TXN_SUCCESS  
  245 Basant K Mohota
Anurag Mohota
440315
440611
NM000315
NM000611
Yes_C  
  246 Swapan Kumar De
Sankar Narayan Ghosh
706903
705331
WB006903
WB005331
Yes_C  
  247 Chandi Hesh
Kingshuk Bhattacharya
706862
703504
WB006862
WB003504
Yes_C  
  248 Velupillai Balakumar
Y R Karunaratne
901008
994006
USA&501545
SRI&500022
Yes_D  
  249 Subhash Prakash Mehta
Shiv Shankar Gupta
110542
110439
D0000542
D0000439
Yes_C  
  250 Shakti Dhar Chowdhury
Rajendra Ray
705164
707154
WB005164
WB007154
Yes_C  
  251 Vinay Mohan Lal
Vijay Deshpande
400029
440096
BM000029
NM000096
TXN_SUCCESS  
  252 Nirmal C Kothari
D S Pandit
480775
480152
MP000775
MP000152
Yes_C  
  253 Mrinal K Halder
C V Kekre
480730
480713
MP000730
MP000713
Yes_C  
  254 Dibyojyoti Saha
Narayanan Shankar
707764
401608
WB007764
BM001608
Yes_C  
  255 Amar Kumar Bose
Sarveswar Bhattacharya
220502
220560
UP000502
UP000560
Yes_C  
  256 R L Sanghi
S M Moin
110346
800038
D0000346
B0000038
Yes_C  
  257 Shambhu Nath Ghosh
Biswajit Poddar
702866
702867
WB002866
WB002867
TXN_SUCCESS  
  258 Subhasis Roy
Debashis Bhadra
701238
701378
WB001238
WB001378
Yes_C  
  259 Hari Narayan
Balai Chandra Naskar
300305
706900
RJ000305
WB006900
Yes_C  
  260 Hari Shankar Bajoria
Ravi Saberwal
706298
706305
WB006298
WB006305
Yes_C  
  261 Bhabesh Saha
Rana Roy
703738
703517
WB003738
WB003517
Yes_C  
  262 Anil Kumar Upadhayay
Girish Kumar
800057
800087
B0000057
B0000087
Yes_C  
  263 Himadri Dolui
Pradip Dey
707794
707892
WB007794
WB007892
Yes_C  
  264 V Ravichandran
U V Athavale
401242
400294
BM001242
BM000294
Yes_C  
  265 Atul Dashputre
Hemant Pande
420092
420091
MN000092
MN000091
Yes_C  
  266 B A Joshi
Sidhartha B Shah
380368
380088
GTA00368
GTA00088
Yes_C  
  267 Ashok Dey
Chinmoy Goswami
707640
707142
WB007640
WB007142
Yes_C  
  268 Dheeraj Kumar
Monu Kumar
220317
220330
UP000317
UP000330
TXN_SUCCESS  
  269 Rajendra Sirohia
Sukalyan Sarkar
701556
705450
WB001556
WB005450
Yes_C  
  270 Somesh Bhattacharya
Ramkrishna Majumder
707192
705074
WB007192
WB005074
Yes_C  
  271 Deleted


No  
  272 K L Bandi
K P Poddar
480156
480169
MP000156
MP000169
Yes_C  
  273 Anupam Chatterji
Subir Das
702827
701863
WB002827
WB001863
Yes_C  
  274 Asis Tosh
Tapas Mukherjee
706707
700190
WB006707
WB000190
Yes_C  
  275 Deleted


No  
  276 Arabinda Roy
Kishore Kumar Ganguly
703501
707347
WB003501
WB007347
Yes_C  
  277 Sourendra Nath Chakraborty
Probhat Roy
707864
706936
WB007864
WB006936
Yes_C  
  278 Deleted


No  
  279 Sankha Goswami
Chandra Shekhar Majumdar
703631
704440
WB003631
WB004440
Yes_C  
  280 Inderjeet Singh
Abhijit Sarkar
400509
401502
BM000509
BM001502
Yes_C  
  281 M Sakhawat Hossain
Abdul Jabbar
988002
988035
BAN&500052
BAN12
Yes_D  
  282 Bonefilio Pareira
R P Deshpande
901012
440094
CAN001
NM000094
Yes_C  
  283 Gajendra Kumar Vyas
D M Mehta
300378
300087
RJ000378
RJ000087
Yes_C  
  284 Chanchal Dass
Md. Rashedul Hasan Ripon
510116
988013
AP000116
BAN1710
Yes_C  
  285 Ajoy Sonak
Sampath Srinivasan
401309
410372
BM001309
PM000372
Yes_C  
  286 Md Habib
Shahidul Islam
988028
988031
BAN07
BAN09
Yes_D  
  287 Mahamudul Hasan Sumon
Pranta Sarker
988027
988032
BAN&500070
BAN&500081
Yes_D  
  288 Naresh Kumar Gupta
Andrey Purushottam
110154
400661
D0000154
BM000661
Yes_C  
  289 Puja Batra
J N Pandey
110462
110486
D0000462
D0000486
Yes_C  
  290 Rajen Mata
Sutanu Behuria
110470
170037
D0000470
HP000037
TXN_SUCCESS  
  291 Mahesh Rohera
Rahul Shetty
401541
401528
BM001541
BM001528
Yes_C  
  292 Wing Pan Poon
Ji Jun Tam
985203
985204
HKG03
HKG04
Yes_D  
  293 Radhika Byrn
Yat Bun Chan
985202
985201
HKG02
HKG01
Yes_D  
  294 Yashpal Singh
Vipin Kumar
220318
220328
UP000318
UP000328
TXN_SUCCESS  
  295 Sangram Guha
Tanmoy K Bhattacharjee
110232
110343
D0000232
D0000343
Yes_C  
  296 Jitendra J Solani
Dipak K Poddar
400233
400048
BM000233
BM000048
Yes_C  
  297 Anal B Shah
Subhash A Dhakras
400974
400036
BM000974
BM000036
Yes_C  
  298 Keshav Sakharam Samant
Ram Avatar Agrawal
400226
400064
BM000226
BM000064
Yes_C  
  299 Khunying C (Esther) Sophonpanich
Somchai Baisamut
966001
966004
THA8472
THA&500096
Yes_D  
  300 Asdang Riamsree
Vallapa Svangsopakul
966003
966002
THA&500084
THA&500014
Yes_D  
  301 Amarjit Wadhawan
Nikita Kamal
110302
110326
D0000302
D0000326
Yes_C  
  302 Sujan Kumar Choudhury
Rabindra Nath Dey
702619
705374
WB002619
WB005374
No  
  303 Makarand N Kulkarni
Ajit B Chakradeo
410237
400075
PM000237
BM000075
No  
  304 Sanjeev Nadkarni
Deepak Y Pradhan
400438
400959
BM000438
BM000959
No  
  305 Rathindra Nath Kundu
Suresh Ranjan Bhattacharyya
705390
706076
WB005390
WB006076
No  
  306 G Lakshman
T V G K Murthy
500222
500251
TG000222
TG000251
No  
  307 Ravi Goenka
Jyotindra M Shah
705054
400021
WB005054
BM000021
No  
  308 Netai Pada Kabiraj
Ashoke Biswas
701301
701393
WB001301
WB001393
No  
  309 Moti N Thadani
Sheelu N Thadani
410365
410172
PM000365
PM000172
No  
  310 Gautam Chatterjee
Arun Kumar Majhi
706226
704782
WB006226
WB004782
No  
  311 Shyama Prasad Chatterjee
Guru Shankar Sundaram
706362
610543
WB006362
TM000543
No  
  312 Abhijit Chakraborty
Satyabrata Mukherjee
705418
701561
WB005418
WB001561
No  
  313 Sandeep N Karmarkar
R G Bhiwandkar
400907
400070
BM000907
BM000070
No  
  314 Mohammad Maula Al Mamun
Md. Zahid Hossain
988007
988004
BAN&500059
BAN&500031
No  
  315 Prosenjit Manna
Bhaskar Sarkar
707831
707501
WB007831
WB007501
No  
  316 Subrata Adhikari
Debasish Polley
707649
707552
WB007649
WB007552
No  
  317 Partho Sarathi Mukherjee
Aloke Kumar Sadhu
703807
703732
WB003807
WB003732
No  
  318 Binod Kumar Shaw
Joyrup Mullick
707768
707287
WB007768
WB007287
No  
  319 Satyabrata Lahiri
Sudhir Kumar Ganguly
705033
700011
WB005033
WB000011
No  
  320 Mridul Das
Mukesh Ghatiya
781144
560779
ASM01144
KS000779
No  
  321 Ambrish Wadera
Devi Bhatnagar
110492
110494
D0000492
D0000494
No  
  322 Bindiya Naidoo
Priya Ranjan Sinha
560715
560797
KS000715
KS000797
No  
  323 R Venkatesh
Arvind Srinivasan
560312
400548
KS000312
BM000548
No  
  324 Piotr Wiankowski
Piotr Nawrocki
948003
948004
POL4740
POL6815
No  
  325 Anil Vijaywargiya
Jitesh Agrawal
480195
480088
MP000195
MP000088
No