HCL - Entries

IMP PAIRS - REGISTERED PAIRS

View More ⇔ Scroll Now
  SR NO. PLAYER NAMES M.P. REGISTRATION NO. ENTRY FEE RECEIVED  
  1 Nimish
Lekhadia

No  
  2 Asif Ilbal
Asamel Mondal

No  
  3 Dilip Mistry
Raju Santra
WB007814
WB007797
No  
  4 Mkd
Saini

No  
  5 Alka Watve
Ravin Watve
BM001599
BM000824
No  
  6 ABHIJIT PAL
SUMITA DASGUPTA
BM001586
BM001574
No  
  7 SANJAY GUPTA
NARESH JAIN
HRL00030
CH000016
No  
  8 M.R. GOEL
MADHU SHARMA
D0000440
D0000220
No  
  9 Arvind Vaidya
Milind Athavale
BM001332
PM000016
No  
  10 ANAL SHAH
JITENDRA SOLANI
BM000974
BM000233
No  
  11 SUBHASH DHAKRAS
R SRIDHARAN
BM000036
BM000049
No  
  12 Dr V K Rattan
Engr S K Garg

No  
  13 SANJAY JHAWAR
ARIJIT ROY CHOUDHURY
MP000824
WB007765
success  
  14 Sajal Paul
Anup Mahajan
WB003975
WB005876
No  
  15 K, Adinarayana
K. Gopalkrishna
TG000006
TG000143
No  
  16 Rahul Khambete
Rahul Shetty

BM001528
success  
  17 Rajesh Somani
Anant Somani
BM000797
BM001555
No  
  18 Mridul Das
Mukesh Ghatiya
ASM01144
KS000779
No  
  19 AJAY VAISH
D KOTHIWAL
UP000727
UP000645
No  
  20 AB CHAKRABORTY
K NAGURI
WB003401
WB003361
No  
  21 PINAKI KHAN
SNEHASISH ROY
WB005644
WB001242
No  
  22 Gautam Suri
Nandini Prasad
D0000472
D0000471
No  
  23 Jeroo Mango
Ivan Alphonso
BM000918
BM000065
No  
  24 Archie Sequeira
Ian Concessio
BM000234
BM000596
No  
  25 Koushik Mukherjee
B. Seenivasagan
KS000759
TC000091
No  
  26 Sunit Kumar Bose
sujoy kr dey
WB007772
WB007771
No  
  27 V k rattan
surendra kumar garg

No  
  28 Bharati dey
Alok Daga
WB002052
WB002878
No  
  29 WRIK CHAKRABORTY
KRISHNADAS CHAKRABORTY
WB007557
WB006744
No  
  30 Alka Jain
Dinesh K Jain
D0000484
D0000485
No  
  31 Ravi Raman
Rahul Khambete
BM001520
BM001554
success  
  32 T V Ramani
Vijay Phatarphekar
BM000211
BM000187
success  
  33 Prahalad Rajkumar
Raghavendra Rajkumar
TM000462
TM000480
success  
  34 Amol Deshmukh
V Chandrasekhar
TBM00211
BM001452
No  
  35 Umesh Athavale
V Ravichandran
BM000294
BM001242
No  
  36 R K Nagpal
A K Bansal
MP000016
UP000241
No  
  37 J.P. Das
D. Mukhopadhyay
UP000646
UP000582
No  
  38 A K Upadhyay
Girish Kumar
B0000057
B0000087
No  
  39 Paresh Gupta
Namit Sharma
D0000072
D0000441
success  
  40 Ghanashyam Pal
Sudipta Roy
WB004900
WB7533
No  
  41 Suresh Kumar
Indranil Chakraborty

WB004198
No  
  42 Sanat Saha
S Deb
WB001122
No  
  43 Binod Kumar Shaw
Amal Kundu
WB007768
WB003516
No  
  44 G. Lakshman
Robert Sima
TG000222
KS000818
No  
  45 Dr Bhalchandra Kulkarni
Sunil Patki
MN000072
MN000071
success  
  46 Joyjit Sensarma
Rajeev Gupta
D0000384
No  
  47 Patricia Prabhu
Vani Prakash

KS000859
No  
  48 Mukesh Shivdasani
Arun Jain
D0000225
D0000319
success  
  49 Brig Vijay Sawhney
Yogesh Tiwari
D0000266
D0000368
success  
  50 Sangram Guha
Ashok Bedi
D0000232
D0000140
success  
  51 Kawaljit Singh
Nita Banerji
D0000209
HRL00027
success  
  52 Bhalchandra Ogale
Ajit Chakradeo
PM000245
BM000175
No  
  53 Makarand Kulkarni
Krishnan
PM000237
BM000405
No  
  54 Jitesh Agrawal
Anil Vijayvargiya
MP000088
MP000195
No  
  55 NIKHIL SARKAR
ASIM SAHA
WB001597
WB007577
No  
  56 Aniruddha Sanzgiri
Makarand Lonkar
BM001262
BM001580
success  
  57 Alka Jain
Nandini Prasad
D0000484
D0000471
No  
  58 R P Bhatnagar
Col R K Bhatnagar
UTR00041
UTR00075
No  
  59 C P Agarwal
Pullak Garg
UP000584
UP000313
No  
  60 N P KABIRAJ
ASHOKE BISWAS
WB001301
WB001393
No  
  61 PRADIP KR JANA
SUJIT SUR
WB006790
WB007005
No  
  62 NIMAI GHOSH
ASHIM HAR
WB005109
WB001717
No  
  63 Rita Bhagwati
Tara Laroia

D0000487
No  
  64 Sneh Thadani
Bina Malhotra

No  
  65 Sheelu Thadani
Moti Thadani
PM000172
PM000365
success  
  66 Ravinder Gupta
Madhu Gupta

No  
  67 J.N. Pandey
S. Krishnamoorthi
D0000486
TY000013
No  
  68 Subrata Chatterjee
Karuna Roy
WB002805
WB006623
No  
  69 Tonmoy Ghosh
S.P. Chatterjee
WB003526
WB006362
No  
  70 Amit Chakraborty
Gautam Das
WB005504
WB006714
No  
  71 Deshasmriti Roy Choudhury
Ashoke Kumar Bose
WB001719
WB007457
No  
  72 wg cdr s k jatana
col b s yadav
not known
not known
success  
  73 Lt Col MPS Chauhan
Lt Col K Dhody

success  
  74 C Prakash
B S Nayyar

D0000354
success  
  75 Rohit Gupta
Devangshu Datta
D0000142
D0000503
No  
  76 Chand Vir
Salek C. Jain

No  
  77 Geeta Kulshresth
Om Kulshresth

No  
  78 Ajay Tankha
Subodh Jain
D0000396
D0000052
success  
  79 Saumitra Basu
Priyiths Sarkat
WB 6888
No  
  80 Tushar Bedi
Subhash Bhavnani
BM001547
BM000597
success  
  81 A S Gupta
Regards Anbazhagan

BM1539
No  
  82 Jenish Shah
Sukrit Vijayakar

success  
  83 Prakash Achar
Nand Kumar Bajpai
MP00191
HP09
success  
  84 Sunil Bhatia
Edward Levy
D0000280
success  
  85 Renata Muller
Marshall Lewis

success  
  86 Siddhartha Ghosh
Amiya Ranjan Das
WB7539
Wb1700
success