HCL 2017 - Silver QF
2017-09-15
38 tables, 26 pairs, 50 phantom pair. Number of boards: 4.
RANK SCORE NAME TEAM # 1:4
1 2.05 Sanjit Dey - Bhaskar Ganguly Team Vibrant 4 2.52
2 1.10 Sayantan Kushari - Sagnik Roy A. K. Bose 4 2.20
3 0.96 Sriniwas Joshi Borivali Sports Club 2  
4 0.68 Stanley Nazareth Borivali Sports Club 3 -0.52
5 0.54 V. Ramkumar Six-Pack 2 0.67
6 0.47 N. Prakasam Six-Pack 2 0.78
7 0.46 Amod Rele Borivali Sports Club 4 -0.52
8 0.42 Joy Narayan Roy - Pijush Baroi Manzova Casual 4 -0.67
9 0.33 Vijay Devadass Six-Pack 4 0.67
10 0.30 Afshar Majeed Six-Pack 4 0.78
11 0.15 Anil Bharihoke Dr Sanghi 3 0.18
12 -0.01 S M Moin Dr Sanghi 4 0.18
13 -0.10 Anindya Bhattacharya - Soumya Das A. K. Bose 4 -0.18
14 -0.23 Dipak Paul Team Vibrant 3 0.00
15 -0.30 N K Sharma - K P Mathur Rajputana 4 0.76
16 -0.31 Ronald Miranda - Lyn Nazareth Borivali Sports Club 3 -0.76
17 -0.39 B N Ghosh Team Vibrant 4 0.00
18 -0.44 Debasish Bose - Moloy Mondal Manzova Casual 4 -0.78
19 -0.46 Puneet Gangal - Pradeep Govil Rajputana 4 0.52
20 -0.53 Pramod Kumar Mishra - Montu Mukherjee Senior Citizens 4 0.00
21 -0.99 Sunil Sinha - S C Bhandari Dr Sanghi 4 -2.20
22 -1.08 Sandip Dang - Nirmal Jain Six-Pack 2  
23 -1.13 Dinabandhu Sahu - J. Pratihari Senior Citizens 4 -2.52
1 2.14
Khushru Kapadia
<33%
Borivali Sports Club 1  
2 -0.48 Sham Sharma Dr Sanghi 1  
3 -0.86 M K Halder Team Vibrant 1