HCL 2017 - Silver QF
2017-09-15
38 tables, 26 pairs, 50 phantom pair. Number of boards: 3.
RANK SCORE NAME TEAM # 1:3
1 2.14 Khushru Kapadia Borivali Sports Club 1  
2 1.89 Sanjit Dey - Bhaskar Ganguly Team Vibrant 3 2.16
3 1.28 Stanley Nazareth Borivali Sports Club 2 1.15
4 0.96 Sriniwas Joshi Borivali Sports Club 2  
5 0.78 Amod Rele Borivali Sports Club 3 1.15
6 0.78 Joy Narayan Roy - Pijush Baroi Manzova Casual 3 2.46
7 0.73 Sayantan Kushari - Sagnik Roy A. K. Bose 3 0.23
8 0.40 V. Ramkumar Six-Pack 1  
9 0.21 Vijay Devadass Six-Pack 3 0.52
10 0.16 N. Prakasam Six-Pack 1  
11 0.14 Afshar Majeed Six-Pack 3 0.52
12 0.13 Anil Bharihoke Dr Sanghi 2 0.45
13 -0.07 Anindya Bhattacharya - Soumya Das A. K. Bose 3 -0.45
14 -0.07 S M Moin Dr Sanghi 3 0.45
15 -0.09 Ronald Miranda - Lyn Nazareth Borivali Sports Club 2 1.88
16 -0.33 Debasish Bose - Moloy Mondal Manzova Casual 3 -0.52
17 -0.35 Dipak Paul Team Vibrant 2  
18 -0.48 Sham Sharma Dr Sanghi 1  
19 -0.52 B N Ghosh Team Vibrant 3 -0.86
20 -0.59 Sunil Sinha - S C Bhandari Dr Sanghi 3 -0.23
21 -0.66 N K Sharma - K P Mathur Rajputana 3 -1.88
22 -0.66 Dinabandhu Sahu - J. Pratihari Senior Citizens 3 -2.16
23 -0.71 Pramod Kumar Mishra - Montu Mukherjee Senior Citizens 3 0.86
24 -0.78 Puneet Gangal - Pradeep Govil Rajputana 3 -1.15
25 -0.86 M K Halder Team Vibrant 1 -0.86
26 -1.08 Sandip Dang - Nirmal Jain Six-Pack 2 -2.46