HCL 2017 - Silver QF
2017-09-15
37 tables, 24 pairs, 50 phantom pair. Number of boards: 2.
RANK SCORE NAME TEAM # 1:2
1 2.14 Khushru Kapadia Borivali Sports Club 1  
2 1.76 Sanjit Dey - Bhaskar Ganguly Team Vibrant 2 1.59
3 1.41 Stanley Nazareth Borivali Sports Club 1  
4 0.98 Sayantan Kushari - Sagnik Roy A. K. Bose 2 1.77
5 0.96 Sriniwas Joshi Borivali Sports Club 2 -0.21
6 0.60 Amod Rele Borivali Sports Club 2 -0.21
7 0.40 V. Ramkumar Six-Pack 1  
8 0.30 Sandip Dang - Nirmal Jain Six-Pack 1 0.30
9 0.16 N. Prakasam Six-Pack 1  
10 0.12 Soumya Das - Anindya Bhattacharya A. K. Bose 2 0.48
11 0.09 Dinabandhu Sahu - J. Pratihari Senior Citizens 2 2.10
12 0.06 Vijay Devadass Six-Pack 2 -0.28
13 -0.05 N K Sharma - K P Mathur Rajputana 2 2.05
14 -0.06 Afshar Majeed Six-Pack 2 -0.28
15 -0.06 Joy Narayan Roy - Pijush Baroi Manzova Casual 2 0.28
16 -0.19 Anil Bharihoke Dr Sanghi 1  
17 -0.23 Debasish Bose - Moloy Mondal Manzova Casual 2 -0.30
18 -0.34 S M Moin Dr Sanghi 2 -0.48
19 -0.35 Dipak Paul - B N Ghosh Team Vibrant 2 -2.10
20 -0.48 Sham Sharma Dr Sanghi 1 -0.48
21 -0.60 Puneet Gangal - Pradeep Govil Rajputana 2 0.21
22 -0.76 Sunil Sinha - S C Bhandari Dr Sanghi 2 -1.77
23 -1.49 Montu Mukherjee - Pramod Kumar Mishra Senior Citizens 2 -1.59
24 -2.05 Ronald Miranda - Lyn Nazareth Borivali Sports Club 1 -2.05