HCL Swiss Pairs Event 21/10/2016

Ranks

Session All Section All

Rankings after Round 8
RankPairNamesVPsM1M2M3M4M5M6M7M8
11Jaggy Shivdasani & Rajeswar Tewari116.9316.8917.1215.2416.1115.2410.5015.8310.00
2131Sukanta Das & Tapas Kumar Roy113.197.6711.9012.7518.7316.3819.6516.1110.00
3180Ravi Raman & Subhash Bhavnani109.0116.384.1711.4617.7918.3814.9214.9210.99
478Girish Hirode & Darshan Patel108.979.018.1017.7916.1117.589.0117.1214.25
5238Tapan Roy & S Das106.7812.3320.0013.537.6710.5012.3315.8314.59
6167P S Mukherjee & Aloke Kumar Sadhu106.1410.0013.1514.2514.2517.1210.9910.0016.38
7165Anal Shah & Jitendra Solani105.7912.758.1019.2214.5911.907.6714.9216.64
888Deven Doshi & Rajat Dalal105.3710.9913.5318.566.1013.5314.9213.1514.59
9154Andrey Purushottam & N K Gupta105.3615.545.4111.9018.7314.9212.338.5417.99
10120P Sridhar & S Sunderram104.9018.3816.1117.3515.544.769.5014.259.01
11181Vijay Phatarphekar & J V Ramani104.4814.5915.8314.5910.507.2518.1910.0013.53
12124Prakash Kejriwal & B D Roy104.0414.928.1017.9913.908.104.4618.3818.19
13112Debasish Roy & Suman Sengupta102.5716.3817.1218.193.8912.7512.7510.9910.50
1423J B Sengupta & D K Tewari102.2710.5010.9919.656.1016.646.4716.3815.54
15161N P Kabiraj & A Biswash101.8414.926.109.5020.0010.0017.356.8517.12
1616Sapan Desai & Animesh Raj101.7812.3315.5417.129.5015.8311.469.0110.99
1759Verghese Jacob & S Rajeev101.2618.736.8510.9917.1216.118.5411.4611.46
18218Vikrant Mehta & Binod Shaw100.5214.9218.7319.374.466.1015.5411.909.50
1926J N Pandey & Pusa Bapa99.756.1013.9012.7514.9212.7517.3510.9910.99
20209C D Kumar & M D Choudhary99.7410.5015.5417.7913.9013.9018.194.175.75
21118K P Mathur & N K Sharma99.7217.127.6710.0017.5812.3314.598.1012.33
22192Dr Atul Deshpande & Dilip Gosavi99.6818.7313.5310.0019.7815.249.503.899.01
2325Raghu Rajkumar & Prahalad Rajkumar98.7613.9015.8313.150.2215.2416.6415.248.54
24258Swarup Anand & Himanshu Joshi98.777.256.8517.995.0817.1219.0614.9210.50
2541S R Dutta & P R Das98.6616.1111.4620.0012.334.7613.539.0111.46
26251B Rammohan Rao & R Chandramohan98.5917.127.2512.3315.543.8917.9919.065.41
2721Tapas Mukherjee & Brahmmajyoti Mukherjee98.4210.009.5015.543.8915.5412.3316.3815.24
2862S D Chowdhury & R Ray98.1311.4614.2515.249.5015.5416.895.759.50
2980A Girdhar & V K Mutreja98.0718.3819.782.6510.505.0811.9010.0019.78
30183Satya Aggarwal & Vasanti Shah98.0619.224.7610.006.4712.7518.7317.129.01
3143Bharti Dey & Rita Choksi97.1014.9213.9010.008.1011.9016.8914.926.47
32132Abhijit Kumar Bose & Santanu Ghosh96.9212.339.5013.1514.598.5415.545.0818.19
33182Ivan Alphonso & Arvind Vaidya96.445.4115.2417.5815.8313.152.6512.3314.25
34158Bartose Chmurski & Igor Chalupec96.1716.3811.4616.386.1011.4610.9917.995.41
35133Snehasish Roy & Sankar Acharya95.7213.5310.509.5010.509.5017.7913.9010.50
36170Dinesh Biswas & Kailash Agarwal95.6519.2212.7511.469.0115.545.0814.927.67
37173Tapan Kr Roy & Sanjit Bhattacharjee95.5113.9014.2510.999.0114.5911.9012.338.54
38219Sandeep Karmarkar & Marianne Karmarkar95.244.1717.5816.386.8518.568.109.0114.59
394Subir Majumder & Prasun Mukherjee94.866.8510.505.419.5016.3819.3717.359.50
40169I J Singh & Avijit Sarkar94.780.789.5015.2410.9916.649.5015.2416.89
41229Hasan H & Tanmay Chatterjee94.377.2517.1215.2410.9910.0016.642.8814.25
42119Mahesh Rohera & Rahul Shetty94.351.6212.3313.9013.9019.062.6516.6414.25
4335S Roy & S P Roy93.877.259.5017.1213.5315.245.0814.2511.90
4485Joyjit Sensarma & Rajeev Gupta93.7618.196.8511.9014.9216.117.2514.923.62
455Kaushik Mukherjee & Swarshika Wasan93.4914.599.5019.2210.5013.530.3513.9011.90
46220Mukul Goel & R A Siddiq93.4615.839.012.0114.258.1011.9015.2417.12
47115Vijay Kumar & P C Gupta93.3617.998.108.109.5010.003.8917.9917.79
48163N Murali Mohan & Partner92.926.1013.159.5014.9210.5011.4615.8311.46
49246Anshul Singhal & Jignesh Parikh92.6014.255.0818.388.544.7614.5914.2512.75
50122Apurba Bhattacharya & Somnath Mitra92.5317.3511.4614.928.547.6714.927.6710.00
5192S M Nigam & S N Soni92.3410.5012.331.4410.5017.1212.3314.5913.53
5254Sunil Kumar & Bhandari92.1815.8313.1514.2513.9016.1110.505.083.36
53233Maneesh Bahuguna & Sayantan Kushari92.1114.594.7612.7517.7911.469.014.1717.58
54215V J Puranik & A J Puranik92.059.508.5417.129.506.8516.6413.9010.00
5536Ajit Saldhana & A S Gupta91.7812.7512.758.5412.3312.7517.585.0810.00
56221Ambrish Wadera & Samir Pal91.7415.541.2717.992.4213.1515.8315.5410.00
57=193Hemant Pande & Sunil Patki91.2115.546.475.0818.9015.245.7511.9012.33
57=24Arun Bahulkar & Rajendra Gokhale91.219.504.1715.5410.0014.252.2115.5420.00
5973Kunwar Vijayanand & Pradeep A Singh91.1115.8311.908.547.6710.0014.9217.794.46
60212Siddhartha Ghosh & Bijit Dutta90.845.4111.4618.5615.8314.925.416.1013.15
61155A K Hazra & A Dey90.779.5014.5919.3710.996.473.3614.5911.90
62=176K Naguri & J K Majumder90.5016.6412.333.6210.998.1010.0014.9213.90
62=222P K Jana & C Chowdhury90.504.4613.5319.5113.156.853.3613.5316.11
6439Swetadri Saha & Krishandas Chakraborty89.9314.9212.7510.006.1010.0010.5017.128.54
6584Archie Sequeira & Finton Lewis89.6115.5413.1511.465.4117.358.1010.508.10
66159Piotr Tuczynski & Tomasz Sielicki89.5615.248.5414.9211.9013.1511.9011.902.01
67146Dr Nikita Kamal & Amar Jit89.4215.8313.9013.539.504.4610.992.6518.56
68=15Maurizio Di Sacco & Partner89.087.6715.2412.3310.5015.8315.244.178.10
68=10R Rajagopalan & Sahipal Ghosh89.084.177.2516.8913.159.5013.5310.0014.59
70100Arun Chopra & Sampath S.88.9113.1514.926.476.8510.9915.245.7515.54
71151Jitesh Agrawal & Rajesh Tibrewala88.419.5010.9914.2513.1516.117.6710.995.75
72168Ajay Bagaria & Satyabrata Lahiri88.1710.0010.5017.5813.152.425.7513.5315.24
7371Ashim Kumar Ghosh & P R Sinharoy88.0619.657.2510.9913.154.4614.9215.831.81
74125Rajesh Jain & Asha Sharma88.054.4611.9010.0016.1110.5012.3312.7510.00
7518Prosenjit Manna & Soumodip Chakravarti87.6216.385.750.006.1010.9919.2214.5914.59
76142Subhash Mehta & Shiv Gupta87.5817.358.1010.0014.928.5410.507.6710.50
7776Mrinal Mukherjee & Sowmik Das87.4711.9015.244.1710.0015.5412.753.6214.25
78=111Abhijit Chakraborty & Sukalayan Sarkar87.453.6215.2417.3512.3312.3314.255.087.25
78=135Dipak Santra & Aniruddha Bhattacharya87.459.5010.002.2113.5318.1916.1113.154.76
80213Subrata Adhikay & Sanjoy Raha87.4311.906.8518.736.859.5010.5017.355.75
8197M Kulkarni & S Krishnan87.376.4714.9216.1113.905.0816.112.8811.90
8270Prakash Bhandari & Deb87.3315.2412.7510.9911.464.4616.892.0113.53
83156P A Bhosle & R W Khare87.2910.5017.355.7510.0013.537.259.0113.90
84139Kamalesh Gupta & Dr Vikram Jain87.2612.3311.4615.838.5413.5310.495.0810.00
8553A K Singh & J Kumar87.214.1713.903.1110.9913.5319.0611.4610.99
8660A K Upadhyay & Girish Kumar87.091.2710.9912.3313.539.5017.1214.258.10
87231Sabyasachi Sadhukhan & Ayan Chatterjee86.5912.756.4714.2513.1516.111.815.4116.64
88237Subhasis Roy & D Bhadra86.457.6716.644.7610.0010.0016.8910.999.50
89126Gen Vijan & Brig Brij Datt86.4015.5410.5013.9016.643.8913.530.9411.46
90211Rabishankar Gupta & Anup Mahajan86.2314.5913.1515.8311.4616.641.815.087.67
91110Jayanta Shriben & Shashi Kala86.2216.384.7615.8315.839.509.019.505.41
92230R P Tripathi & Paban Agrawal86.0012.7515.245.7511.463.3610.0011.9015.54
93253N K Bajpai & Jitendra Pandey85.9017.1215.247.673.3611.9013.1510.996.47
94104Gautam Pore & Swapan Dey85.883.3618.902.6513.1518.738.105.7515.24
9595Anoop Dhawan & Kajal Das85.4712.3317.356.859.012.659.5014.2513.53
962Kiran Nadar & B Satyanarayana85.453.116.4711.4614.9216.115.7516.6410.99
97248Anirudha Ghosh & Subir Gupta85.4316.3812.7515.549.013.8917.354.765.75
983Sunit Chokshi & Keyzad Anklesaria85.2813.1513.539.5014.5915.543.116.859.01
99113Ashim Mukherjee & Kamal Mukherjee85.0213.152.8813.5312.338.5414.597.2512.75
100254Sangram Guha & B S Nayyar84.352.8814.9214.596.859.5010.009.5016.11
10128S Mukherjee & S Basak84.247.256.476.1014.5910.9917.3510.5010.99
102179M M Mundra & S S Bhargava84.033.6215.5419.5110.007.673.8911.9011.90
10330K Bhattacharya & A B Chakraborty83.996.8511.4614.591.2714.5919.379.016.85
104188Ashok Kumar Baliar Singh & Rama Chandra Naya83.8813.5310.509.016.8513.537.6714.258.54
105140Vinai Gupta & Abha Gupta83.867.6717.997.2513.533.894.1715.8313.53
10637Kalyan Choudhury & Wrik Chakraborty83.557.677.257.677.2517.5817.1210.009.01
10712Avv Raghavacharya & M Tharuniah83.4118.198.109.014.1712.7514.5910.506.10
108145S P Sinha & Upendra Prasad83.364.1711.903.6210.9914.2511.9010.9915.54
10955Dilip Coelho & Vijit Sahni83.2915.546.859.012.2117.356.4712.3313.53
110127Anil Sharma & Rakesh Bhanji83.223.899.5015.249.5010.5015.832.6516.11
11161A K Sinha & S Behura83.078.549.018.5418.3810.509.0110.998.10
112187Jagannath Pratihari & Bhaskar Chandra Mallik83.056.4710.9910.5013.5317.583.365.0815.54
113=90T K Banerji & Nita Banerji82.918.5412.758.105.0817.795.4110.9914.25
113=206D D Gulhati & Atulya Sud82.910.498.105.7511.9016.647.6717.1215.24
115236Sanjib Ganguly & K J Das82.7011.464.4610.506.108.5413.1514.5913.90
11629S Bhatia & Dr A Mehta82.5213.1513.536.8514.593.8910.003.6216.89
117225D C Bagchi & S R Das81.958.106.479.503.6218.7316.387.2511.90
11877Ashish Patel & Suhas Lele81.4310.994.766.1012.3313.1510.509.0114.59
119184Ramesh Puria & Shobhana81.190.7810.5014.2513.535.758.1011.9016.38
12050Chandan Mitra & Sanat Saha81.1613.156.4713.155.0815.5414.251.6211.90
121117M K Choudhury & Suriti Rathore81.172.8811.905.7514.9218.567.6716.383.11
122147Madhu Gupta & Ravinder Gupta81.023.896.103.8912.333.3615.8318.7316.89
123=204S Goswami & P Prasad80.9411.9010.9918.736.856.473.1110.9911.90
123=203B Roychowdhury & T Bhattacharya80.948.1012.7510.9910.0011.4615.8310.001.81
12566U S Roy & S K Bhattacharya80.386.479.5017.585.414.4612.7516.118.10
12664Govinder Singh & Manju Khatiair80.3419.5110.509.018.547.250.9410.0014.59
12779Rajiv Garg & Sunil Pradhan80.221.6211.906.109.0117.9914.594.7614.25
12889Shrikant Tembey & Ashik Bhavnani80.1511.466.4714.2514.257.259.5010.506.47
12998Makrand Lonkar & Aniruddha Sanzgiri79.7213.531.2710.5016.119.0117.796.105.41
130255A K Banerjee & Asoke Chatterjee79.5613.906.851.6212.7517.9914.256.106.10
131185Anil Bharihoke & V Ravichandran79.3712.759.5018.198.5410.992.659.507.25
132106Rex Perera & V Kumar79.3517.3513.535.085.412.8814.258.1012.75
13340Amol Deshmukh & V Chandrashekhar79.315.088.549.5016.117.259.5017.585.75
13458Tondon & R P Rehan79.2810.9913.1513.906.8515.546.479.502.88
135194Madhav Agashe & Dr Kulkarni78.744.4610.9916.3814.928.106.8513.153.89
13656Dr R L Sanghi & S M Moin78.574.466.473.8914.9214.9217.5816.110.22
137205G Manna & Tushar Bedi78.2819.519.018.544.174.462.4213.5316.64
138235Pradeep Govil & Sajal Paul78.178.548.1010.508.5418.195.0812.756.47
13927U K Pal & T K Roychowdhury78.1312.756.1015.547.672.4219.782.8810.99
140239Vinay Desai & Namit Sharma78.0514.5915.547.255.754.7610.5014.255.41
141260S R Malhotra & J S Bahl78.0017.583.626.476.475.417.6715.5415.24
14296Joy Narayan Roy & Sanjib Majumder77.677.675.0813.1516.1117.585.088.544.46
14333Chiranjib Ballay & Debashis Polley77.6112.7513.534.4614.2516.644.769.012.21
144197Ranga Khadloya & Dr Jeurkar77.6015.8312.758.102.8815.248.549.504.76
145101Naresh Jain & Sanjay Gupta77.2814.595.082.019.0112.7515.2410.508.10
146249Sankarsan Bhera & K C Sinapati77.269.5014.9215.2411.463.629.015.418.10
147138Anupam Rai & P K Joel77.208.548.5411.9016.6410.5010.993.626.47
148=130Sagrik Roy & Anindra Sarkar77.134.468.1014.2513.902.4213.5311.469.01
148=257S Some & S Raut77.1312.755.086.4713.534.4615.839.0110.00
15057Cbb Sarma & P S Prem Sagar77.039.0113.5312.335.416.479.503.8916.89
15199Subodh Jain & Ajay Tankha76.946.8518.7314.5911.462.888.543.8910.00
15242Mini & R S Priya76.913.896.1014.926.8515.833.8913.5311.90
153=47Mohan Gurunath & Dr V Reddy76.679.0115.837.6713.159.5010.998.102.42
153=217T C Pant & Daleep Mutreja76.675.087.676.855.4111.4617.127.2515.83
15591Col K S Rao & Talluri Nageswar Rao76.669.507.2511.466.851.818.1017.7913.90
15631D S Roy Chowdhury & S K Datta76.5514.598.540.7816.387.2510.999.019.01
157208K Srinivas & Rajagopala Rao76.539.016.854.765.0812.3314.2510.0014.25
158200Sham Sharma & A K Sinha76.4310.0018.735.7510.501.4410.509.0110.50
159210S Vijayaraghavan & P Sudhakar Rao76.229.5013.152.889.012.2111.9011.4616.11
160160Anant Somani & Rajesh Somani76.174.7613.906.852.6517.582.6513.5314.25
161199B Prabhakar & Swarnendu Banerji76.0610.0019.512.4216.899.019.014.464.76
16245T Devendranath & K Nageswara Rao75.8112.759.5011.4610.0010.0011.464.176.47
163164J M Shah & Milind Athawale75.6113.9011.905.4110.0011.905.757.259.50
164189B Saha & R Simolia75.5612.759.501.8111.901.815.7517.7914.25
16538Kishore Kanti Roy & Provat Roy75.2712.337.252.8817.124.765.758.5416.64
166149Arun Jain & D K Paul75.2411.4611.901.4415.8311.904.178.5410.00
16767K R Lakhanpal & G I Singh75.1417.1210.504.761.2710.9910.5010.0010.00
168129H S Dua & B N Batra74.9915.542.426.108.106.4711.9020.004.46
169108Col B L Anand & Ved Prakash74.7814.2515.837.6711.466.472.0110.996.10
17046Faria & V Mohanti74.767.254.172.887.6714.2511.4617.589.50
17165Lyall & Paramjit74.7513.539.5010.509.5015.839.012.424.46
1728Mohit Mehta & P K Das Sharma74.5810.5014.590.3517.354.1716.648.102.88
173152Ron Smith & Stephen Garner74.4210.5012.3318.5613.154.173.116.855.75
17493Shailendra Handa & Prabhat Gupta74.236.107.679.0110.505.418.1011.9015.54
17532T K Mukherjee & P K Das74.205.416.4718.5615.244.178.105.7510.50
176162G C Dey & Arun Joshi74.065.086.8513.153.8913.534.4616.1110.99
17751R Gossain & Ajay Deshpande73.9010.5013.534.4610.5010.0010.005.419.50
17844A Guha & I Chatterjee73.805.0810.5010.5012.7516.895.085.757.25
179223Ariz Anklesaria & Srinivasan73.3816.3810.994.4610.000.9412.3314.923.36
180102Gajendra Vyas & D M Mehta73.195.412.659.0113.1513.530.2212.3316.89
181157S B Shinde & S G Surve73.143.622.650.4912.759.0118.738.1017.79
182252Dr Yogesh Shah & Raj Mohan72.802.8813.155.416.4712.3313.9013.904.76
183207R K Majumder & Somesh Bhattacharjee72.7910.994.467.673.896.1011.9013.5314.25
18487Sujit Basu & Swapan Ghosh72.779.015.0816.116.8510.5016.113.365.75
18569A Todankar & Rahul Khambete72.694.7615.5416.1110.994.764.767.678.10
186224R Anbazhagan & Kshitij Patel72.393.6214.5917.356.1017.589.502.211.44
187228Shantanu Roy & Chanchal Sen72.1117.3513.5313.5310.993.362.426.474.46
188262K C Kumar & Biplab Ghosh72.029.0115.249.508.549.507.678.104.46
18975Joyrup Mullick & Aritra Bhattacharya71.788.1014.926.857.672.886.4710.9913.90
19019Kalyan Nandi & Ashoke Dey71.7011.4614.254.7613.156.473.1112.755.75
191196Ajit Chakradeo & Umesh Athawale71.6816.387.258.549.0110.5014.255.750.00
19268C Dayal & A Gowalkar71.622.884.468.545.7519.2211.4613.905.41
193259C M Kulkarni & K Durgadas71.602.4216.1118.384.4617.124.464.763.89
194166Bivas Todi & Subrata Saha71.237.256.8511.903.892.427.6717.3513.90
195116Brig Khanna & Saranjit Dhupia71.002.018.1010.999.016.479.5010.0014.92
196114M K Bhargava & Ibrat Khan70.936.8511.905.419.509.0116.386.475.41
197153Steve Gasner & Rem Smith70.874.467.6714.253.896.859.509.0115.24
19811Asok Lean & Ajay Yadnik70.641.8112.757.6713.903.8913.536.1010.99
19913Prasanta Bera & S G Hegde70.6114.2511.906.856.4710.502.216.1012.33
200240Anurag Mohota & B K Mohota70.585.4118.3813.155.082.429.5012.753.89
201190Sanjib Basak & Ritabrata Datta70.517.252.8811.907.675.088.1016.6410.99
202247Maheswar & A M Rao70.443.6213.532.6514.922.883.6216.8912.33
203245Aroon Birla & Prasanan Hota69.745.7512.757.677.252.652.8813.9016.89
20494S K Bandopadhyay & Shambhunath Ghosh69.2813.902.6512.334.175.4117.354.469.01
205198Shrinivas V Apte & Vikas Tarlekar69.254.170.4916.1116.386.857.2511.906.10
2066J Mango & B N Parasrampuria69.115.416.851.4415.546.474.1718.7310.50
207134Daya Dhaon & Pinaki Khan68.826.4710.003.8910.008.1018.903.368.10
208242Dr Girish Srivastav & Dr Kartik Patel68.7114.927.254.1718.384.460.6313.155.75
209202S P Sharma & Part68.6814.257.2510.503.112.0114.9213.533.11
210141A K Jain & Renu68.472.652.014.7611.900.7817.7912.7515.83
21186Prasad Keni & Uttam Gupta68.481.8114.929.016.473.6215.548.109.01
212178R C Mohanty & B D Mohapatra68.108.104.469.0110.993.898.546.4716.64
213128Rohit Gupta & Sandeep Narang68.0516.1117.581.815.088.1010.005.753.62
214171Subas Das & Tareni Panigrahi67.866.477.258.108.5411.907.2515.243.11
215216Paresh Gupta & Dipankar67.5310.502.4216.113.3611.466.4711.465.75
216121Sneh Thadani & Mahender Chopra67.122.653.8915.2411.4614.592.882.8813.53
217105Rakesh Seth & Sushil Gupta66.692.651.1014.2511.902.6513.1510.0010.99
21883Birendra Kumar & Dr A K Saha66.374.4612.7510.0011.463.1112.754.177.67
21914Rana Chakrabarty & Manoranjan Giri65.975.754.767.2518.383.3612.336.477.67
2209Dilip Atha & Tapanjyoti Ghosh65.7015.835.415.755.7516.110.634.7611.46
221123Bimal Sicka & Devi Bhatnagar65.685.088.5410.994.172.0116.642.4215.83
222174C S Majuder & Dr S Chawla65.476.1014.252.4214.923.365.4110.009.01
223107Romesh Bandharanaike & Edward Parera65.345.756.4710.996.4716.895.4110.003.36
224136Pintoo Sao & Pankaj Chowdhury64.4510.505.418.546.474.176.1014.259.01
225103S N Ghosh & S R Bhattaacharya64.4216.6417.354.1710.005.411.275.414.17
22622Jayanta Chowdhury & N L Ghosh64.3410.009.0116.6413.901.625.412.015.75
227232Arun Sen & Hatinder Panwar64.027.2511.902.015.087.6718.908.103.11
228191A R Das & A Sanyal63.931.2717.124.7613.5314.923.365.083.89
229150Puneet Gangal & S K Sharma63.848.549.010.638.1013.906.1011.466.10
23074Gurcharan Singh & S Krishnamoorthy63.834.175.085.755.0810.9910.503.3618.90
231177Shankar Narayanan & Mahapatra63.5011.907.671.273.6210.5013.908.546.10
23272Anuj Sharma & Sawjay Amisht63.150.352.8812.7514.2513.154.766.478.54
233244Lisay Karlstrom & Bina Malhotra62.764.466.473.628.105.754.1718.7311.46
234250Pini Paul & Anjali Chawla61.9910.504.763.8914.2514.594.176.473.36
235195T Bhattaccharji & A K Narang61.363.629.0115.246.109.013.6210.004.76
236261Jitendra Kumar & Sudhir Arya60.5610.9913.152.211.627.6710.501.2713.15
23717Nrk Moorthy & R Krishnan60.573.624.465.089.5010.006.8514.596.47
238214Anil Mohota & R P Deshpande60.168.1012.3310.505.755.086.856.475.08
23934Anil Sud & Y P Punj59.217.2510.5013.902.216.858.546.853.11
240172S K Jatana & B S Yadav58.8313.535.750.7810.0017.352.880.008.54
2417Siddhartha Roy Chowdhury & Biswajit Ghosh58.759.5013.153.361.621.2710.5014.594.76
242201Veishani Paranjpe & Usha Joshi58.655.751.275.7516.893.1113.151.2711.46
243148T N Tikku & M L Goyal58.1716.118.106.470.005.758.542.2110.99
24448V Ravindran & J P Agarwal57.9010.9910.006.101.102.429.503.8913.90
24520Kishore Ganguly & Saumitra Basu56.688.5410.5011.464.761.4411.465.413.11
24649K Venu Gopal Krishna & Ram Babu56.216.8510.002.425.758.5411.908.542.21
247137S K Richariya & M C Kamal55.9511.4614.595.755.089.500.944.464.17
248227Lalit Gupta & Vinod Seth55.862.655.411.628.1012.333.3615.546.85
249256M R Goyal & M Das55.716.103.8912.332.8813.151.107.259.01
250175Bartose Bhattacharjee & Mrs. R Chandra55.453.365.754.764.4614.928.103.1110.99
25152Krishan Goel & S K Agarwal55.359.506.104.465.086.8512.337.673.36
252186Dayandhi Lenka & Aviram Rout55.027.259.018.106.477.252.655.758.54
253234Natasha Khanderia & Soumya Das53.515.413.361.4417.999.015.082.219.01
254243Dr Paresh Dave & Dr Alpesh Shah53.2615.541.620.631.625.0811.465.4111.90
255109Dr D C Gandhi & Dr Asha Gandhi52.333.624.174.762.0112.331.2720.004.17
25682Umesh Rana & Dr J P Singh48.6910.997.2513.905.751.270.782.656.10
25763Rajesh Chadha & J K Sama47.150.495.757.2510.509.501.104.468.10
258226Jairaj Desai & Harshad Shah46.9511.902.881.276.8510.006.856.101.10
259241T Viswanathan & T Kameswari38.895.080.000.497.257.672.211.2714.92
26081Ashok Kumar & S K Pandey37.529.010.223.893.117.678.540.005.08

(printed 07:13:39 28-10-2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS