2016-10-23  HCL 2016 Open Pairs Final    

Score tables  Personal scorecards  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46

26 tables, 52 pairs. Number of boards: 46. Average: 575.0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank Pair Score   % Name                   Pen

  1  44 714.1 62.1 A K Sinha - S K Hooda         
  2   1 694.0 60.4 Stamatou - Danailov          
  3  50 675.1 58.7 Tomasz Sielicki - Piotr Tukzynski   
  4  14 667.6 58.1 Kamil Nowak Przemyslaw - Aniszewski  
  5  45 663.3 57.7 Sandeep karmarkar - Marianne Karmarkar
  6  43 659.1 57.3 B Prabhakar - Swarnendu Banerji    
  7  39 657.1 57.1 Jitesh Agrawal - Rajesh Tibrewala   
  8   3 653.2 56.8 Amarnath Banerji - Rana Roy      
  9  11 652.4 56.7 R Sreedharan - S Dhakras       
 10   2 643.7 56.0 Kaushik - B Seenivasagan       
 11  41 641.5 55.8 R A Agrawal - Anand KS Samant     
 12  10 631.0 54.9 Joy Narayan Roy - Sanjeeb Majumder  
 13   4 625.0 54.4 D Santra - A Bhattacharya       
 14   5 622.3 54.1 Rajeswar Tewari - Jaggy Shivdasani  
 15  37 620.1 53.9 Vinay Mohan Lal - R Bhiwandikar    
 16  52 619.8 53.9 Kiran Nadar - B Satyanarayana     
 17   6 612.5 53.3 Marizio Disacco - Endrico Castellani 
 18   9 607.0 52.8 Sunit Choksi - Keyzad Anklesaria   
 19  46 605.3 52.6 Arvind Srinivasan - R Venkatesh    
 20  47 605.3 52.6 Silverman - Wolfsun          
 21  48 604.1 52.5 Pranab Bardhan - S Sarkar       
 22  21 603.1 52.4 P Sridharan - S Sunderram       
 23  27 597.6 52.0 Aniruddha Sanzgiri - Makrand Lonkar  
 24  32 593.2 51.6 S Mukherjee - S Basak         
 25  35 592.9 51.6 Subhash Gupta - Manas Mukherjee    
 26  36 583.5 50.7 S K Iyengar - S Bhattacharya     
 27  19 579.6 50.4 Anal Shah - Jitendra Solani      
 28  34 575.7 50.1 S K Bandopadhyay - Shambhoonath Ghosh 
 29  38 574.9 50.0 Arvind Vaidya - Ivan Alphonso     
 30  24 574.3 49.9 Sapan Desai - Animesh Raj       
 31  51 568.0 49.4 C M Kulkarni - K Durgadas       
 32  42 553.0 48.1 A Sanyal - R Chakraborty       
 33  13 551.1 47.9 Vinay Desai - Namit Sharma      
 34  33 550.4 47.9 A K Upadhayay - Girish Kumar     
 35  31 546.9 47.6 S Goswami - P Prasad          -5.0
 36  49 546.9 47.6 K P Mathur - N K Sharma        
 37  16 542.6 47.2 Joyjit Sensarma - Rajeev Gupta    
 38  40 540.1 47.0 A Balirama - B Ram Mohan Rao     
 39  18 536.1 46.6 Maneesh Bahuguna - Sayantan Kushari  
 40  15 531.4 46.2 Rajeev Khandelwal - Himani Khandelwal 
 41   7 521.6 45.4 Arun Bapat - Ravi Goenka       
 42  23 516.6 44.9 Ajit Chakradeo - Umesh Athawale    
 43  25 515.1 44.8 Kamal Mukherjee - Asim Mukherjee   
 44  30 512.1 44.5 Ariz Anklesaria - Srinivasan Iyengar 
 45   8 506.9 44.1 Baneet Malhotra - Atanu Ganguly    
 46  29 481.4 41.9 Neena Shah - K S Deodhar       
 47  28 476.1 41.4 Aloke Sadhu - Subrata Saha      
 48  22 458.4 39.9 V Ravichandran - Anil Bharihoke    
 49  17 457.5 39.8 Gen R Gossain - Ajay Deshpande    
 50  12 453.9 39.5 D K Tewari - J B Sengupta       
 51  20 398.2 34.6 Dr Kulkarni - Madhav Agashe      
 52  26 374.1 32.5 Manik Alam - Dipankar Halder     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board: 1                  
Tbl  Pair Contr     Result  Score 
 1  52 1 4S  N  =  420   14.0 11.0
 2  51 2 3N  N +1  430   22.0 3.0
 3  3 50 4S  N  =  420   14.0 11.0
 4  4 49 4S  N  =  420   14.0 11.0
 5  5 48 4S  N  =  420   14.0 11.0
 6  47 6 4S  N  =  420   14.0 11.0
 7  46 7 3N  N +1  430   22.0 3.0
 8  8 45 4S  S  =  420   14.0 11.0
 9  44 9 3N  N +2  460   24.5 0.5
 10 10 43 4S  S -1    -50  3.5 21.5
 11 42 11 4S  N -1    -50  3.5 21.5
 12 41 12 4S  N -1    -50  3.5 21.5
 13 13 40 3N  N +2  460   24.5 0.5
 14 14 39 4S  N  =  420   14.0 11.0
 15 38 15 3N  N +1  430   22.0 3.0
 16 16 37 4S  N -1    -50  3.5 21.5
 17 36 17 4S  N  =  420   14.0 11.0
 18 35 18 4S  S  =  420   14.0 11.0
 19 34 19 4S  N  =  420   14.0 11.0
 20 20 33 4S  N -1    -50  3.5 21.5
 21 32 21 4S  N  =  420   14.0 11.0
 22 31 22 3N  N  =  400    7.0 18.0
 23 30 23 4S  S -1    -50  3.5 21.5
 24 29 24 4S  S -2   -100  0.0 25.0
 25 28 25 4S  N  =  420   14.0 11.0
 26 27 26 4S  S  =  420   14.0 11.0


Score tables  Personal scorecards  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46