HCL Open Pairs 2015 - Final Round 15
2015-08-23
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 30. Average: 210.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. Tiebreak.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 10 252.5 60.1 SUKAMAL DAS - SAMIR BASAK
2 24 246.6 58.7 DIPAK SANTRA - ANIRUDHA BHATTACHARJEE
3 8 238.1 56.7 TUSHAR BEDI - ARCHIE SEQUIERA
4 23 234.5 55.8 JAGGY SHIVDASANI - RAJU TOLANI - SUHAS
5 26 233.0 55.5 SUNIL MACHHAR - UTTAM GUPTA
6 9 231.7 55.2 ALOK SADHU - SUBRATA SAHA
7 22 231.6 55.1 PRAKASH DALVI - ABHIJIT SARKAR
8 20 226.0 53.8 MRINAL DAS - SAMIR DAS
9 1 223.3 53.2 T C PANT - DALEEP MUTREJA
10 27 222.2 52.9 SUBHASH GUPTA - MANAS MUKHERJEE
11 16 221.2 52.7 SAPAN DESAI - PRAJWAL
12 4 220.2 52.4 K BHATTACHARYA - PRASUN MUKHERJEE
13 30 219.3 52.2 SUDHIR AGGARWAL - NAMIT SHARMA
14 15 218.9 52.1 SRINIVASAN - ANIMESH RAJ
15 13 216.3 51.5 SAMBHUNATH GHOSH - BISWAJIT PODDAR
16 18 209.3 49.8 ATANU GANGULY - S ROY CHOWDHURY
17 14 205.8 49.0 RAJIV KHANDELWAL - HIMANI KHANDELWAL
18 7 203.5 48.4 BADAL DAS - P S MUKHERJEE
19 21 200.0 47.6 HASIBUL HASAN - PRABIR PAUL
20 3 200.0 47.6 IBRAT KHAN - S K SHARMA
21 28 197.0 46.9 KAMAL NAGURI - AMARENDRA SANYAL
22 2 196.3 46.7 HEMA DEORA - MARIANNE KARMARKAR
23 12 196.0 46.7 SAGAR BHUIYA - BHASKAR GANGULY
24 17 194.2 46.2 MANISH BAHUGUNA - RAVI DUDHANE
25 11 186.9 44.5 DAXINDAS - ABHAY TODANKAR
26 5 185.5 44.2 ANAL SHAH - JITU SOLANI
27 29 182.5 43.5 ARUP DEY - ANANDA HAZRA
28 6 180.4 43.0 FINTON - IVAN
29 19 177.6 42.3 SANAT ROY - SAKTI PADA ROY
30 25 149.8 35.7 ASHOK VAIDYA - ARVIND VAIDYA