STRATA PAIRS EVENT HCL - 2015 Session 2
2015-08-23
35 tables, 70 pairs. Number of boards: 44. Average: 704.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 108 869.4 61.7 AMAR BOSE - PRANAB BARDHAN
2 46 867.6 61.6 S K IYENGAR - SANJAY BHATTACHAYA
3 43 837.6 59.5 S R BHATTACHARYA - S N GHOSH
4 72 832.8 59.1 SWARNENDU BANERJEE - RANA ROY
5 29 809.7 57.5 P K DAS SARMA - D C BAGCHI
6 91 782.8 55.6 SHANTANU CHOUDHARY - INDRANIL CHAKRABORTY
7 7 778.2 55.3 SATYABRATA MUKHERJEE - ABHIJEET HAKRABORTY
8 10 776.8 55.2 MRINAL MUKHERJEE - SOUMIK DAS
9 41 775.1 55.1 S N MITRA - A R DAS
10 45 770.3 54.7 K D CHAKRABORTY - S SAHA
11 86 769.6 54.7 P K THAKUR - MANOJ DEY
12 110 769.3 54.6 SANTANU RASTOGI - ARUN SRIVASTAVA
13 104 769.1 54.6 R VENKATESH - SUBHRANGSU PATNAIK
14 8 768.4 54.6 KOUSHIK MUKHERJEE - S VIJAYARAGHAVAN
15 82 766.0 54.4 MINI NAIDU - P R SINHA
16 25 758.8 53.9 AJIT CHAKRADEO - NITIN SHAH
17 9 755.9 53.7 ALOK DAGA - SUMAN SENGUPTA
18 85 755.2 53.6 C L ARORA - SANJEEV KUMAR
19 51 755.2 53.6 AVINASH GOKHALE - MAKRAND KULKARNI
20 102 751.4 53.4 DEBASISH RAY - SUBIR MAJUMDER
21 4 751.3 53.4 NIKITA KAMAL - AMARJIT
22 109 747.7 53.1 GAURAV BANERJEE - T P KHARE
23 87 741.8 52.7 G K BASU - AJAY GHOSH
24 71 741.4 52.7 K DURGADAS - GIRISH BIJOOR