STRATA PAIRS EVENT HCL - 2015 Session 1
2015-08-23
35 tables, 70 pairs. Number of boards: 22. Average: 352.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 108 477.4 67.8 AMAR BOSE - PRANAB BARDHAN
2 8 435.9 61.9 KOUSHIK MUKHERJEE - S VIJAYARAGHAVAN
3 4 433.8 61.6 NIKITA KAMAL - AMARJIT
4 72 428.2 60.8 SWARNENDU BANERJEE - RANA ROY
5 2 424.5 60.3 PINAKI KHAN - SNEHASISH RAY
6 46 424.2 60.3 S K IYENGAR - SANJAY BHATTACHAYA
7 43 423.3 60.1 S R BHATTACHARYA - S N GHOSH
8 110 418.8 59.5 SANTANU RASTOGI - ARUN SRIVASTAVA
9 67 417.8 59.3 S SOME - S DEY
10 9 408.4 58.0 ALOK DAGA - SUMAN SENGUPTA
11 91 405.9 57.7 SHANTANU CHOUDHARY - INDRANIL CHAKRABORTY
12 45 397.5 56.5 K D CHAKRABORTY - S SAHA
13 103 396.4 56.3 JOYDEEP BHATTACHARYA - SANJAY RAHA
14 29 395.0 56.1 P K DAS SARMA - D C BAGCHI
15 89 394.0 56.0 S M JOSHI - R M GUPTA
16 104 391.6 55.6 R VENKATESH - SUBHRANGSU PATNAIK
17 69 389.1 55.3 P V KENI - M G NAIK
18 41 388.1 55.1 S N MITRA - A R DAS
19 102 387.9 55.1 DEBASISH RAY - SUBIR MAJUMDER
20 5 385.6 54.8 RAVI RAMAN - DEEPAK PRADHAN
21 25 385.1 54.7 AJIT CHAKRADEO - NITIN SHAH
22 3 381.0 54.1 DAYA DHAON - KAJAL DAS
23 51 378.2 53.7 AVINASH GOKHALE - MAKRAND KULKARNI
24 65 374.2 53.2 JEROO MANGO - R A AGARWAL