HCL 2015 - IMP PAIRS Session 2
2015-08-22
23 tables, 46 pairs. Number of boards: 44. Butler IMPs (datum score). Tiebreak.
RANK PAIR SCORE NAME
1 62 96 ASHOK DEY - KISHORE GANGULY
2 71 85 SANJAY RAHA - JOYDEEP BHATTACHARJEE
3 68 76 SANJAY GUPTA - NARESH JAIN
4 25 66 BHUBANJIT SHAW - DIPAK CHOWDHURY
5 8 57 GAURAB BANERJI - T P KHARE
6 50 53 BIMAL SICKA - BINA AGGARWAL
7 23 48 ANIL BHARIHOKE - UJJWAL GUPTA
8 43 45 S BHATTACHARYA - C CHAKRABORTY
9 28 41 CHANDAN MITRA - CHANDAN CHOWDHURY
10 26 40 D PAL - B N GHOSH
11 6 39 BIPLAB GUHA - BIPUL KUMAR ROY
12 1 38 C V KEKRE - A N PODDAR
13 21 30 JANAK SAH - S MITRA
14 11 24 T K BANERJI - NITA BANERJI
15 24 22 ALOM DAGA - SOWMIK DAS
16 7 19 PRADEEP BHANDARE - ANAND GOLWALKAR
17 45 18 PRAKASH BHANDARI - D K TIWARI
18 31 16 R K MAJUMDER - VIBHASH TODI