HCL 2015 - IMP PAIRS Session 1
2015-08-22
23 tables, 46 pairs. Number of boards: 22. Butler IMPs (datum score). Average+/=/- awards 3.0 / 0.0 / -3.0 IMP(s) per board. Tiebreak.
RANK PAIR SCORE NAME
1 68 53 SANJAY GUPTA - NARESH JAIN
2 62 49 ASHOK DEY - KISHORE GANGULY
3 43 47 S BHATTACHARYA - C CHAKRABORTY
4 50 44 BIMAL SICKA - BINA AGGARWAL
5 46 42 A K NARANG - ROHIT GUPTA
6 28 28 CHANDAN MITRA - CHANDAN CHOWDHURY
7 26 26 D PAL - B N GHOSH
7 71 26 SANJAY RAHA - JOYDEEP BHATTACHARJEE
9 23 23 ANIL BHARIHOKE - UJJWAL GUPTA
10 6 21 BIPLAB GUHA - BIPUL KUMAR ROY
11 1 19 C V KEKRE - A N PODDAR
12 11 18 T K BANERJI - NITA BANERJI
13 7 16 PRADEEP BHANDARE - ANAND GOLWALKAR
14 25 15 BHUBANJIT SHAW - DIPAK CHOWDHURY
15 21 14 JANAK SAH - S MITRA
16 8 11 GAURAB BANERJI - T P KHARE
16 51 11 D C JAIN - S P SINHA
16 70 11 BHATT - S R CHOWDHURY