HCL Pairs Tournament 2014 - Final Round 25
2014-08-20 Final result
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 50. Average: 625.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 8 723.2 57.9 SANJIB MAJUMDER - J N ROY
2 14 720.4 57.6 A N BANERJEE - RAVI GOENKA
3 25 711.6 56.9 SUKUMAL DAS - RANA ROY
4 31 704.5 56.4 R RAGHAVENDRA - R PRAHALAD
5 9 696.7 55.7 S K IYENGAR - SANJOY BHATTACHARYA
6 33 679.3 54.3 SAHIPAL GHOSH - PROVOT ROY
7 46 673.4 53.9 K S SAMANT - G MANNA
8 52 671.7 53.7 S GANGULY - AJAY BAGARIA
9 41 669.8 53.6 SANKAR ACHARYYA - PRANAB ROY
10 51 669.6 53.6 SUBROTO SAHA - ALOK SADHU
11 26 669.4 53.5 SUBHASH GUPTA - J M SHAH
12 4 669.3 53.5 VIJAY DEVADASS - R VENKATESH
13 17 668.3 53.5 BHARATI DEY - SUJIT BOSE
14 7 663.4 53.1 A B CHAKRABORTY - GOBIND SINHA
15 38 660.9 52.9 S THAKRAL - K BENDRE
16 39 660.0 52.8 SUBIR MAJUMDER - DEBASISH RAY
17 13 658.6 52.7 SAMBHU MATH GHOSH - BISWAJIT PODDAR
18 55 657.5 52.6 G DAS - SAPAN DE
19 11 654.6 52.4 V M LAL - R BHIWANDIKAR
20 56 650.8 52.1 PRITISH KUSHARI - DEB BRATA MAJUMDER
21 6 649.6 52.0 ARUN BAPAT - VINAY DESAI
22 50 648.3 51.9 T P KHARE - ANEES
23 49 643.5 51.5 IVAN ALPHONSO - RAVI SHIVRAM
24 2 641.9 51.4 ASHIM MUKHERJEE - KAMAL MUKHERJEE
25 53 640.8 51.3 PRANAB BARDHAN - SHIB NATH DE SARKAR
26 35 636.5 50.9 S LAHIRI - V TODI
27 21 635.3 50.8 S K BANDYOPADHYAY - C S MAJUMDER
28 40 630.5 50.4 H K JALAN - A MALHOTRA
29 20 624.0 49.9 BHAVNA NARAINDAS - ALOK KHEMKA
30 44 619.1 49.5 S SOME - D BOSE
31 22 617.5 49.4 PABAN AGARWAL - SUBHASISH SARKAR
32 48 614.1 49.1 COL SABHARWAL - SUBHASH BHAVNANI
33 10 611.5 48.9 A K SINHA - S BEHURA
34 42 605.4 48.4 ASHOK GOEL - K R VENKATRAMAN
35 16 602.7 48.2 APURBA BHATTACHARYA - SOMNATH MITRA
36 32 601.0 48.1 N K GUPTA - SANJAY SONDHI
37 36 600.4 48.0 PRADEEP K SINGH - INDRESH AGARWAL
38 34 589.1 47.1 ANDREY PURUSHOTTAM - AMOL DESHMUKH
39 15 585.5 46.8 MADHAV KSHIRSAGAR - AJIT GURJAR
40 1 583.9 46.7 AVIJIT CHAKRAVORTY - SATYABRATA MUKHERJEE
41 3 582.1 46.6 NAMIT SHARMA - JOYJIT SENSARMA
42 45 575.1 46.0 K NAGURI - D DAS
43 5 570.3 45.6 K BHATTACHARYA - P MUKHERJEE
44 19 564.7 45.2 ATANU GANGULY - S RAY CHAUDHURY
45 12 564.4 45.2 DAYA DHAON - KAJAL DAS
46 47 558.1 44.6 I CONCESSIO - R PINTO
47 54 557.4 44.6 S K VERMA - K K TEWARI
48 37 553.2 44.3 VIKRAM JAIN - D D GULHATI
49 24 546.6 43.7 T C PANT - RAJESH JAIN
50 18 545.3 43.6 PRASAD KENI - RAJESH TIBRIWALA
51 23 476.1 38.1 R P MISHRA - ANIL SOOD
51 43 476.1 38.1 PRAMOD JOSHI - C P DESHPANDE