HCL Pairs Tournament 2014 - Final Round 13
2014-08-20
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 26. Average: 325.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 11 387.3 59.6 V M LAL - R BHIWANDIKAR
2 17 380.4 58.5 BHARATI DEY - SUJIT BOSE
3 14 379.9 58.4 A BANERJEE - RAVI GOENKA
4 52 378.4 58.2 S GANGULY - AJAY BAGARIA
5 8 373.6 57.5 SANJIB MAJUMDER - J N ROY
6 26 372.4 57.3 SUBHASH GUPTA - J M SHAH
7 50 370.0 56.9 T P KHARE - ANEES
8 39 370.0 56.9 SUBIR MAJUMDER - DEBASISH RAY
9 46 364.6 56.1 K S SAMANT - G MANNA
10 31 364.1 56.0 R RAGHAVENDRA - K PRAHALAD
11 38 363.9 56.0 S THAKRAL - K BENDRE
12 33 363.1 55.9 SAHIPAL GHOSH - PROVOT ROY
13 41 361.9 55.7 SANKAR ACHARYYA - PRANAB ROY
14 13 357.1 54.9 SAMBHU MATH GHOSH - BISWAJIT PODDAR
15 56 356.9 54.9 PRITISH KUSHARI - DEB BRATA MAJUMDER
16 53 355.6 54.7 PRANAB BARDHAN - SHIB NATH DE SARKAR
17 7 349.9 53.8 A B CHAKRABORTY - GOBIND SINHA
18 25 344.3 53.0 SUKUMAL DAS - RANA ROY
19 22 343.4 52.8 PABAN AGARWAL - SUBHASISH SARKAR
20 37 341.5 52.5 VIKRAM JAIN - D D GULHATI
21 6 337.8 52.0 ARUN BAPAT - VINAY DESAI
22 44 337.1 51.9 S SOME - D BOSE
23 42 332.9 51.2 ASHOK GOEL - K R VENKATRAMAN
24 10 331.6 51.0 A K SINHA - S BEHURA
25 4 330.8 50.9 VIJAY DEVADASS - R VENKATESH
26 55 329.8 50.7 G DAS - SAPAN DE
27 2 329.2 50.6 ASHIM MUKHERJEE - KAMAL MUKHERJEE
28 21 328.2 50.5 S K BANDYOPADHYAY - C S MAJUMDER
29 40 327.6 50.4 H K JALAN - A MALHOTRA
30 9 325.7 50.1 S K IYENGAR - SANJOY BHATTACHARYA
31 16 318.7 49.0 APURBA BHATTACHARYA - SOMNATH MITRA
32 54 317.4 48.8 S K VERMA - K K TEWARI
33 3 313.9 48.3 NAMIT SHARMA - JOYJIT SENSARMA
34 19 312.9 48.1 ATANU GANGULY - S RAY CHAUDHURY
35 51 308.5 47.5 SUBROTO SAHA - ALOK SADHU
36 35 308.1 47.4 S LAHIRI - V TODI
37 5 306.6 47.2 K BHATTACHARYA - P MUKHERJEE
38 15 304.1 46.8 MADHAV KSHIRSAGAR - AJIT GURJAR
39 36 304.0 46.8 PRADEEP K SINGH - INDRESH AGARWAL
40 45 303.1 46.6 K NAGURI - D DAS
41 49 300.6 46.2 IVAN ALPHONSO - RAVI SHIVRAM
42 12 292.4 45.0 DAYA DHAON - KAJAL DAS
43 32 285.2 43.9 N K GUPTA - SANJAY SONDHI
44 20 285.1 43.9 BHAVNA NARAINDAS - ALOK KHEMKA
45 47 284.4 43.8 I CONCESSIO - A PINTO
46 24 276.1 42.5 T C PANT - RAJESH JAIN
47 18 273.3 42.0 PRASAD KENI - RAJESH TIBRIWALA
48 48 268.0 41.2 COL SABHARWAL - SUBHASH BHAVNANI
49 1 258.1 39.7 AVIJIT CHAKRAVORTY - SATYABRATA MUKHERJEE
50 23 237.2 36.5 R P MISHRA - ANIL SOOD
51 34 233.4 35.9 ANDREY PURUSHOTTAM - AMOL DESHMUKH
52 43 217.9 33.5 PRAMOD JOSHI - C P DESHPANDE