HCL Pairs Tournament 2014 - Elimination 2 Session 3
2014-08-19
48 tables, 96 pairs. Number of boards: 54. Average: 945.0. Tiebreak.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 23 1157.4 61.2 AVIJIT CHAKRABORTY - SATYABRATA MUKHERJEE
2 65 1148.0 60.7 SUKAMAL DAS - RANA ROY
3 123 1121.4 59.3 ASHIM MUKHERJEE - KAMAL MUKHERJEE
4 91 1072.0 56.7 PRITISH KUSHARI - DEBBRATA MAJUMDER
5 128 1069.2 56.6 SUBROTO SAHA - ALOK SADHU
6 70 1058.5 56.0 K BHATTACHARYA - P MUKHERJEE
7 110 1051.7 55.6 PABAN AGARWAL - SUBHASISH SARKAR
8 125 1050.3 55.6 PRANAB BARDHAN - SHIB NATH DE SARKAR
9 24 1042.7 55.2 VIVAN ALPHANSO - RAVI SHIVRAM
10 21 1042.4 55.2 S R BANDOPADHYAY - C S MAJUMDER
11 143 1036.0 54.8 S THAKRAL - K BENDRE
12 71 1033.4 54.7 ARUN BAPAT - VINAY DESAI
13 62 1026.7 54.3 ATANU GANGULY - S RAY CHAUDHURI
14 29 1025.1 54.2 SANJIB MAJUMDER - J N ROY
15 121 1023.0 54.1 S K IYENGAR - SANJOY BHATTACHARYA
16 86 1022.2 54.1 SUBIR MAJUMDER - DEBASISH RAY
17 85 1019.5 53.9 COL SABHARWAL - SUBHASH BHAVNANI
18 147 1018.7 53.9 PRASAD KENI - RAJESH TIBRIWALA
19 8 1017.5 53.8 V M LAL - R BHIWANDIKAR
20 42 1017.4 53.8 ASHOK GOEL - K R VENKATRAMAN
21 50 1013.6 53.6 K NAGURI - D DAS
22 105 1012.2 53.6 APURBA BHATTACHARYA - SOMNATH MITRA
23 44 1010.6 53.5 DAYA DHAON - KAJAL DAS
24 127 1003.5 53.1 A BANERJEE - RAVI GOENKA
25 28 1000.0 52.9 S K VERMA - K K TEWARI
26 82 999.9 52.9 PRAMOD JOSHI - C P DESHPANDE
27 72 999.0 52.9 S SOME - D BOSE
28 30 998.0 52.8 R RAGHAVENDRA - K PRAHALAD
29 107 995.3 52.7 N K GUPTA - SANJAY SONDHI
30 84 991.6 52.5 G DAS - SWAPAN DE
31 124 991.1 52.4 A K SINHA - S BEHURA
32 25 989.4 52.3 SAMBHU GHOSH - B PODDAR
33 48 989.4 52.3 NAMIT SHARMA - JOYJIT SENSARMA
34 108 984.9 52.1 I CONCESSIO - A PINTO
35 90 982.0 52.0 PRADEEP K SINGH - INDRESH AGARWAL
36 9 980.2 51.9 BHARTI DE - SUJIT BOSE
37 102 977.1 51.7 SANKAR ACHARYA - PRANAB ROY
38 52 976.5 51.7 H K JALAN - A MALHOTRA
39 132 976.3 51.7 SAHIPAL GHOSH - PROVOT ROY
40 45 976.1 51.6 K S SAMANT - G MANNA
41 152 976.1 51.6 MADHAV KSHIRSAGAR - AJIT GUNJAN
42 49 975.0 51.6 T P KHARE - ANEES
43 12 973.8 51.5 N R K MOORTHY - UTTAM GUPTA
44 101 970.9 51.4 RAKESH GOEL - RANA JOLLY
45 131 966.2 51.1 G VEGRABAHDRA RAO - K V KUMAR
46 46 964.4 51.0 D K TEWARI - ARUN JAIN
47 32 963.5 51.0 K NANDI - S DATTA
48 109 960.1 50.8 BADAL DAS - P S MUKHOPADHYAY
49 111 959.7 50.8 S DHAKRAS - A GULWANI
50 141 957.6 50.7 A WADERA - SUNIL
51 4 955.0 50.5 RAJIV KHANDELWAL - HIMANI KHANDELWAL
52 10 954.5 50.5 KAVITA DHAWAN - MADHU AGGARWAL
53 41 947.0 50.1 P BAROI - P DAS
54 68 944.5 50.0 S R BHATTACHARYA - S N GHOSH
55 150 942.4 49.9 PRABHAT GUPTA - SANDEEP NARANG
56 51 928.1 49.1 TAPAN KUMAR RAO - P KEJRIWAL
57 67 927.8 49.1 R SRIDHAR - M KULKARNI
58 22 922.4 48.8 S D GUPTA - A K JAIN
59 2 920.6 48.7 T BHATTACHARYA - SUSHMA GUPTA
60 47 920.5 48.7 T V RAMANI - VIJAY PHATARPHEKAR
61 151 919.4 48.6 KAMLESH GUPTA - PINAKI KHAN
62 88 918.7 48.6 RAJIV PARASHAR - AYAN MANDAL
63 64 917.9 48.6 COL B S YADAV - P GULATI
64 126 907.7 48.0 AJAY KADIAN - SANJAY GUPTA
65 11 903.0 47.8 FINTON LEWIS - PRAKASH DALVI
66 89 902.8 47.8 DIPAK PODDAR - JITENDRA SOLANI
67 112 899.9 47.6 AJIT SALDHANA - RAM KUMAR
68 1 897.9 47.5 PROMILA SARAF - P SUDHAKAR RAO
69 142 894.6 47.3 R K MAJUMDER - S BHATTACHARJEE
70 146 892.0 47.2 M K HALDAR - B GUHA
71 106 891.0 47.1 GAUTAM BASU - MRINAL DAS
72 43 877.6 46.4 PRADEEP KULKARNI - RAJENDER G
73 130 875.7 46.3 S M MOIN - R A SIDDIQUI
74 26 875.6 46.3 RAJESH JAIN - AJAY GHOSH
75 129 873.8 46.2 SWETADRI SAHA - K D CHAKRABORTY
76 69 871.2 46.1 S BASU - K GANGULY
77 66 871.1 46.1 ANSHUL SINGHAL - RANJAN BHATTACHARYA
78 27 869.6 46.0 PRABIR PAUL - SWAPAN KUMAR DATTA
79 144 863.1 45.7 S SARKAR - ANIRBAN
80 148 857.0 45.3 P K DAS SHARMA - D C BAGCHI
81 63 843.4 44.6 VIVEK GHOSH - D SAMADDER
82 122 841.4 44.5 A K UPADHYAY - GIRISH KUMAR
83 103 839.9 44.4 ARUP DEY - ANAND HAZRA
84 81 837.1 44.3 RANA CHAKRABORTY - INDERNATH CHATTERJEE
85 3 831.6 44.0 ARCHIE SEQUEIRA - TUSHAR BEDI
86 7 831.0 44.0 UMA RELAN - RUPA BAKERI
87 104 827.8 43.8 SANJIB BASAK - SUMAN BANERJEE
88 87 827.7 43.8 M R C APPA RAO - A S VENKATESH
89 92 827.5 43.8 VIJIT BERY - JAYENDER SINGH
90 5 825.8 43.7 ASHA SHARMA - DEVI M BHATNAGAR
91 145 808.2 42.8 D C BHARGAVA - IBRAT KHAN
92 31 797.9 42.2 SRINIVASAN - SAPAN DESAI
93 61 787.7 41.7 BANEET MALHOTRA - NAVNEET SWAIKA
94 6 776.1 41.1 ASHA SURANA - R S JASUJA
95 83 760.4 40.2 SUNIL BHATIA - VIJAY GOEL
96 149 729.2 38.6 A BHATTACHARYA - D SANTRA