HCL Pairs Tournament 2014 - Elimination 2 Session 2
2014-08-19
48 tables, 96 pairs. Number of boards: 36. Average: 630.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 23 775.9 61.6 AVIJIT CHAKRABORTY - SATYABRATA MUKHERJEE
2 123 773.4 61.4 ASHIM MUKHERJEE - KAMAL MUKHERJEE
3 65 768.0 61.0 SUKAMAL DAS - RANA ROY
4 71 762.4 60.5 ARUN BAPAT - VINAY DESAI
5 90 742.0 58.9 PRADEEP K SINGH - INDRESH AGARWAL
6 21 727.9 57.8 S R BANDOPADHYAY - C S MAJUMDER
7 105 726.7 57.7 APURBA BHATTACHARYA - SOMNATH MITRA
8 110 719.7 57.1 PABAN AGARWAL - SUBHASISH SARKAR
9 84 714.6 56.7 G DAS - SWAPAN DE
10 24 708.2 56.2 VIVAN ALPHANSO - RAVI SHIVRAM
11 141 699.1 55.5 A WADERA - SUNIL
12 70 696.5 55.3 K BHATTACHARYA - P MUKHERJEE
13 125 693.3 55.0 PRANAB BARDHAN - SHIB NATH DE SARKAR
14 62 689.2 54.7 ATANU GANGULY - S RAY CHAUDHURI
15 152 688.6 54.7 MADHAV KSHIRSAGAR - AJIT GUNJAN
16 143 688.0 54.6 S THAKRAL - K BENDRE
17 91 687.5 54.6 PRITISH KUSHARI - DEBBRATA MAJUMDER
18 72 686.0 54.4 S SOME - D BOSE
19 121 685.0 54.4 S K IYENGAR - SANJOY BHATTACHARYA
20 25 682.4 54.2 SAMBHU GHOSH - B PODDAR
21 124 680.6 54.0 A K SINHA - S BEHURA
22 128 680.2 54.0 SUBROTO SAHA - ALOK SADHU
23 108 679.9 54.0 I CONCESSIO - A PINTO
24 68 677.0 53.7 S R BHATTACHARYA - S N GHOSH
25 41 675.5 53.6 P BAROI - P DAS
26 28 675.5 53.6 S K VERMA - K K TEWARI
27 32 673.5 53.5 K NANDI - S DATTA
28 107 667.3 53.0 N K GUPTA - SANJAY SONDHI
29 101 664.9 52.8 RAKESH GOEL - RANA JOLLY
30 102 663.1 52.6 SANKAR ACHARYA - PRANAB ROY
31 132 659.3 52.3 SAHIPAL GHOSH - PROVOT ROY
32 42 656.9 52.1 ASHOK GOEL - K R VENKATRAMAN
33 85 655.5 52.0 COL SABHARWAL - SUBHASH BHAVNANI
34 27 654.6 52.0 PRABIR PAUL - SWAPAN KUMAR DATTA
35 127 654.0 51.9 A BANERJEE - RAVI GOENKA
36 30 653.0 51.8 R RAGHAVENDRA - K PRAHALAD
37 10 652.0 51.7 KAVITA DHAWAN - MADHU AGGARWAL
38 147 651.7 51.7 PRASAD KENI - RAJESH TIBRIWALA
39 8 651.0 51.7 V M LAL - R BHIWANDIKAR
40 50 650.6 51.6 K NAGURI - D DAS
41 150 649.9 51.6 PRABHAT GUPTA - SANDEEP NARANG
42 29 644.6 51.2 SANJIB MAJUMDER - J N ROY
43 64 643.9 51.1 COL B S YADAV - P GULATI
44 44 641.6 50.9 DAYA DHAON - KAJAL DAS
45 46 640.9 50.9 D K TEWARI - ARUN JAIN
46 48 640.4 50.8 NAMIT SHARMA - JOYJIT SENSARMA
47 22 639.9 50.8 S D GUPTA - A K JAIN
48 82 635.9 50.5 PRAMOD JOSHI - C P DESHPANDE
49 131 633.2 50.3 G VEGRABAHDRA RAO - K V KUMAR
50 86 626.7 49.7 SUBIR MAJUMDER - DEBASISH RAY
51 146 624.0 49.5 M K HALDAR - B GUHA
52 1 623.9 49.5 PROMILA SARAF - P SUDHAKAR RAO
53 151 623.4 49.5 KAMLESH GUPTA - PINAKI KHAN
54 112 621.9 49.4 AJIT SALDHANA - RAM KUMAR
55 111 621.2 49.3 S DHAKRAS - A GULWANI
56 69 620.7 49.3 S BASU - K GANGULY
57 9 619.2 49.1 BHARTI DE - SUJIT BOSE
58 47 617.5 49.0 T V RAMANI - VIJAY PHATARPHEKAR
59 12 615.3 48.8 N R K MOORTHY - UTTAM GUPTA
60 67 615.3 48.8 R SRIDHAR - M KULKARNI
61 51 614.6 48.8 TAPAN KUMAR RAO - P KEJRIWAL
62 43 613.6 48.7 PRADEEP KULKARNI - RAJENDER G
63 109 612.1 48.6 BADAL DAS - P S MUKHOPADHYAY
64 88 609.2 48.3 RAJIV PARASHAR - AYAN MANDAL
65 106 607.0 48.2 GAUTAM BASU - MRINAL DAS
66 130 603.7 47.9 S M MOIN - R A SIDDIQUI
67 144 598.1 47.5 S SARKAR - ANIRBAN
68 89 597.3 47.4 DIPAK PODDAR - JITENDRA SOLANI
69 11 594.0 47.1 FINTON LEWIS - PRAKASH DALVI
70 52 593.0 47.1 H K JALAN - A MALHOTRA
71 148 592.5 47.0 P K DAS SHARMA - D C BAGCHI
72 126 591.2 46.9 AJAY KADIAN - SANJAY GUPTA
73 66 588.1 46.7 ANSHUL SINGHAL - RANJAN BHATTACHARYA
74 122 587.9 46.7 A K UPADHYAY - GIRISH KUMAR
75 4 585.5 46.5 RAJIV KHANDELWAL - HIMANI KHANDELWAL
76 145 584.2 46.4 D C BHARGAVA - IBRAT KHAN
77 26 575.6 45.7 RAJESH JAIN - AJAY GHOSH
78 2 571.6 45.4 T BHATTACHARYA - SUSHMA GUPTA
79 45 567.6 45.0 K S SAMANT - G MANNA
80 49 567.5 45.0 T P KHARE - ANEES
81 129 566.3 44.9 SWETADRI SAHA - K D CHAKRABORTY
82 142 565.6 44.9 R K MAJUMDER - S BHATTACHARJEE
83 7 561.0 44.5 UMA RELAN - RUPA BAKERI
84 81 555.6 44.1 RANA CHAKRABORTY - INDERNATH CHATTERJEE
85 63 548.4 43.5 VIVEK GHOSH - D SAMADDER
86 103 540.4 42.9 ARUP DEY - ANAND HAZRA
87 5 539.8 42.8 ASHA SHARMA - DEVI M BHATNAGAR
88 92 523.0 41.5 VIJIT BERY - JAYENDER SINGH
89 149 521.2 41.4 A BHATTACHARYA - D SANTRA
90 3 520.6 41.3 ARCHIE SEQUEIRA - TUSHAR BEDI
91 31 517.9 41.1 SRINIVASAN - SAPAN DESAI
92 6 510.1 40.5 ASHA SURANA - R S JASUJA
93 83 507.4 40.3 SUNIL BHATIA - VIJAY GOEL
94 87 500.7 39.7 M R C APPA RAO - A S VENKATESH
95 61 475.7 37.8 BANEET MALHOTRA - NAVNEET SWAIKA
96 104 474.3 37.6 SANJIB BASAK - SUMAN BANERJEE