HCL Pairs Tournament 2014 - Elimination 2 Session 1
2014-08-19
48 tables, 96 pairs. Number of boards: 18. Average: 315.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. Tiebreak.
RANK PAIR SCORE % NAME
1 23 397.5 63.1 AVIJIT CHAKRABORTY - SATYABRATA MUKHERJEE
2 123 394.5 62.6 ASHIM MUKHERJEE - KAMAL MUKHERJEE
3 62 391.7 62.2 ATANU GANGULY - S RAY CHAUDHURI
4 21 387.0 61.4 S R BANDOPADHYAY - C S MAJUMDER
5 24 385.3 61.2 VIVAN ALPHANSO - RAVI SHIVRAM
6 28 378.0 60.0 S K VERMA - K K TEWARI
7 82 374.8 59.5 PRAMOD JOSHI - C P DESHPANDE
8 90 370.5 58.8 PRADEEP K SINGH - INDRESH AGARWAL
9 128 369.2 58.6 SUBROTO SAHA - ALOK SADHU
10 71 368.5 58.5 ARUN BAPAT - VINAY DESAI
11 48 368.4 58.5 NAMIT SHARMA - JOYJIT SENSARMA
12 27 368.0 58.4 PRABIR PAUL - SWAPAN KUMAR DATTA
13 108 364.9 57.9 I CONCESSIO - A PINTO
14 91 362.1 57.5 PRITISH KUSHARI - DEBBRATA MAJUMDER
15 121 359.4 57.0 S K IYENGAR - SANJOY BHATTACHARYA
16 42 359.3 57.0 ASHOK GOEL - K R VENKATRAMAN
17 65 356.0 56.5 SUKAMAL DAS - RANA ROY
18 30 354.5 56.3 R RAGHAVENDRA - K PRAHALAD
19 125 352.5 56.0 PRANAB BARDHAN - SHIB NATH DE SARKAR
20 25 348.5 55.3 SAMBHU GHOSH - B PODDAR
21 132 348.1 55.3 SAHIPAL GHOSH - PROVOT ROY
22 88 346.7 55.0 RAJIV PARASHAR - AYAN MANDAL
23 105 345.0 54.8 APURBA BHATTACHARYA - SOMNATH MITRA
24 127 341.5 54.2 A BANERJEE - RAVI GOENKA
25 68 341.0 54.1 S R BHATTACHARYA - S N GHOSH
26 29 340.9 54.1 SANJIB MAJUMDER - J N ROY
27 106 340.0 54.0 GAUTAM BASU - MRINAL DAS
28 111 337.8 53.6 S DHAKRAS - A GULWANI
29 122 337.8 53.6 A K UPADHYAY - GIRISH KUMAR
30 131 337.5 53.6 G VEGRABAHDRA RAO - K V KUMAR
31 50 337.4 53.6 K NAGURI - D DAS
32 124 335.0 53.2 A K SINHA - S BEHURA
33 143 335.0 53.2 S THAKRAL - K BENDRE
34 10 334.4 53.1 KAVITA DHAWAN - MADHU AGGARWAL
35 72 332.8 52.8 S SOME - D BOSE
36 141 332.3 52.7 A WADERA - SUNIL
37 130 332.0 52.7 S M MOIN - R A SIDDIQUI
38 110 331.7 52.7 PABAN AGARWAL - SUBHASISH SARKAR
39 41 331.7 52.7 P BAROI - P DAS
40 69 331.1 52.6 S BASU - K GANGULY
41 84 329.5 52.3 G DAS - SWAPAN DE
42 70 326.5 51.8 K BHATTACHARYA - P MUKHERJEE
43 47 325.0 51.6 T V RAMANI - VIJAY PHATARPHEKAR
44 8 322.5 51.2 V M LAL - R BHIWANDIKAR
45 102 321.7 51.1 SANKAR ACHARYA - PRANAB ROY
46 107 319.5 50.7 N K GUPTA - SANJAY SONDHI
47 86 315.2 50.0 SUBIR MAJUMDER - DEBASISH RAY
48 85 315.0 50.0 COL SABHARWAL - SUBHASH BHAVNANI
49 22 314.0 49.8 S D GUPTA - A K JAIN
50 66 313.6 49.8 ANSHUL SINGHAL - RANJAN BHATTACHARYA
51 92 312.8 49.6 VIJIT BERY - JAYENDER SINGH
52 147 312.0 49.5 PRASAD KENI - RAJESH TIBRIWALA
53 64 310.7 49.3 COL B S YADAV - P GULATI
54 1 309.8 49.2 PROMILA SARAF - P SUDHAKAR RAO
55 112 309.3 49.1 AJIT SALDHANA - RAM KUMAR
56 52 309.0 49.1 H K JALAN - A MALHOTRA
57 32 307.7 48.8 K NANDI - S DATTA
58 44 306.5 48.7 DAYA DHAON - KAJAL DAS
59 4 306.0 48.6 RAJIV KHANDELWAL - HIMANI KHANDELWAL
60 2 304.0 48.3 T BHATTACHARYA - SUSHMA GUPTA
61 43 303.0 48.1 PRADEEP KULKARNI - RAJENDER G
62 5 301.5 47.9 ASHA SHARMA - DEVI M BHATNAGAR
63 101 299.3 47.5 RAKESH GOEL - RANA JOLLY
64 49 299.3 47.5 T P KHARE - ANEES
65 46 295.4 46.9 D K TEWARI - ARUN JAIN
66 151 291.0 46.2 KAMLESH GUPTA - PINAKI KHAN
67 11 290.0 46.0 FINTON LEWIS - PRAKASH DALVI
68 145 289.5 46.0 D C BHARGAVA - IBRAT KHAN
69 148 289.0 45.9 P K DAS SHARMA - D C BAGCHI
70 12 288.0 45.7 N R K MOORTHY - UTTAM GUPTA
70 103 288.0 45.7 ARUP DEY - ANAND HAZRA
72 9 287.7 45.7 BHARTI DE - SUJIT BOSE
72 126 287.7 45.7 AJAY KADIAN - SANJAY GUPTA
74 149 287.3 45.6 A BHATTACHARYA - D SANTRA
75 152 284.6 45.2 MADHAV KSHIRSAGAR - AJIT GUNJAN
76 150 282.9 44.9 PRABHAT GUPTA - SANDEEP NARANG
77 31 280.0 44.4 SRINIVASAN - SAPAN DESAI
78 142 279.7 44.4 R K MAJUMDER - S BHATTACHARJEE
79 146 273.0 43.3 M K HALDAR - B GUHA
80 51 272.0 43.2 TAPAN KUMAR RAO - P KEJRIWAL
81 81 269.7 42.8 RANA CHAKRABORTY - INDERNATH CHATTERJEE
82 7 266.5 42.3 UMA RELAN - RUPA BAKERI
83 104 266.0 42.2 SANJIB BASAK - SUMAN BANERJEE
84 109 264.8 42.0 BADAL DAS - P S MUKHOPADHYAY
85 129 263.4 41.8 SWETADRI SAHA - K D CHAKRABORTY
86 89 261.0 41.4 DIPAK PODDAR - JITENDRA SOLANI
87 45 258.5 41.0 K S SAMANT - G MANNA
88 87 258.2 41.0 M R C APPA RAO - A S VENKATESH
89 67 257.0 40.8 R SRIDHAR - M KULKARNI
90 83 256.5 40.7 SUNIL BHATIA - VIJAY GOEL
91 63 252.5 40.1 VIVEK GHOSH - D SAMADDER
92 144 245.1 38.9 S SARKAR - ANIRBAN
93 3 244.0 38.7 ARCHIE SEQUEIRA - TUSHAR BEDI
94 26 229.6 36.4 RAJESH JAIN - AJAY GHOSH
95 6 214.6 34.1 ASHA SURANA - R S JASUJA
96 61 213.1 33.8 BANEET MALHOTRA - NAVNEET SWAIKA