HCL 2013 - IMP Pairs Session 2
36 tables, 72 pairs.

Rank   Score  Sec Pair Name                  

  1   106.00  C   45 A R D Sequeira - Vivek Bhand
  2   83.00  A   69 S Karmarkar - Anal Shah
  3   76.00  B   16 Indranil Chakraborty - Santanu Choudhury
  4   67.00  C   42  Srinivasan - N K Gupta
  5   66.00  C   43 Alok Sadhu - A B Chakraborty
  6   64.00  A   62 R W Khare - P A Bhosle
  7   61.00  B   18 Keyzad Anklesria - G Venkatesh
 8/9   58.00  A   6 V R Rao - A N Rao
 8/9   58.00  A   8 Sanjay Bhattacharjee - R Sreekrishan
 10   57.00  C   47 G Banerjee - J Sarkar
 11   56.00  B   17 Kalyan Nandi - Apurba Bhattacharya
 12   47.00  B   23 A Bhattacharya - Joyrup Mullick
 13   45.00  B   24  Prajwal - Devadasa Vijay
 14   41.00  C   44 Finton Lewis - I C Alphanos
 15   39.00  A   64 A Roy - R P Ptr
 16   35.00  B   20 Ajay Kadian - Sanjay Gupta
 17   30.00  B   32 Girish Kumar - Shantanu Rastogi
 18   25.00  C   50 Ashok Goel - Suhas Vaidya
 19/20  24.00  A   5 Jeroo Mango - B N Parasrampuria
 19/20  24.00  A   65 Arun Bapat - Rajesh Tibrewala
 21   22.00  C   51 S Bhattacharya - B Ganguly
 22/23  20.00  C   59 Vasanti Shah - Alka Kshisagar
 22/23  20.00  C   37 S Saha - K D Chakraborty
 24   17.00  C   40 P S Mukherjee - A Sanyal
 25   15.00  C   48 Arup Dutt - S Mazumder
 26   12.00  A   1 Rajesh Jain - Namit Sharma
 27    5.00  A   61 S Basak - Wrik Chakrabarty
 28/29   4.00  A   7 Dr. Asha Surana - R S Jasuja
 28/29   4.00  B   27 Ashim Kr Ghosh - K P Chatterjee
 30/32   3.00  A   3 Rani Shobhana - Anbu
 30/32   3.00  B   14 K Singh - R K Singh
 30/32   3.00  C   39 Bhaskar Pendse - Umesh Athwale
 33/35  -2.00  A   4 D C Bagchi - P K Dashsharma
 33/35  -2.00  A   71 Gajendra Vyas - N K Sharma
 33/35  -2.00  B   13 K K Maline - Vijaya
 36   -4.00  A   2 P Narayan Iyer - R N Subramaniam
 37   -5.00  B   30 V N Puri - V K Motreja
 38/39  -6.00  B   35 Reville Francis - Magnos Moren
 38/39  -6.00  C   41 H K Jalan - Sandip Datta
 40   -8.00  C   56 S K Iyengar - Dr. K Srivas
 41/42  -9.00  B   26 R N Gupta - Puria Ramesh
 41/42  -9.00  B   21 R P Misra - S P Sharma
 43   -10.00  A   68 S Nene - S Gurjar
 44/45  -14.00  A   10 Arijit Guha - Prabir Paul
 44/45  -14.00  C   58 K Patel - K Deodhar
 46   -18.00  C   46 R N Palit - Sajal Ain
 47   -19.00  A   63 K K Ganguly - Soumitra Basu
 48   -21.00  A   67 Dr A K Saha - Ashok
 49   -25.00  B   22 A S Gupta - V Krishnan
 50   -29.00  B   31 Subhasish Sarkar - Kalyan Nandi
 51   -30.00  B   34 Monica Jajoo - Pooja Batra
 52   -31.00  C   57 M S Sharma - N K Jain
 53/54  -34.00  A   72 S P Chatterjee - Gautam Das
 53/54  -34.00  C   53 R Chatterjee - Swapan Some
 55/56  -35.00  C   54 A R Das - A Bhattacharjee
 55/56  -35.00  C   38 D Atha - S Ghosh
 57   -36.00  A   70 Sangram Guha - A K Gupta
 58   -37.00  B   33 R N Tripathi - S Roy
 59   -39.00  B   25 Vijay Kumar - Dr. Sanghi
 60   -40.00  A   11 S R Gupta - Deepak Arora
 61   -42.00  B   15 Debasish Ray - Subir Majumder
 62   -43.00  A   66 Ajit Saldhana - S Deb
 63   -44.00  C   60 D P Sharma - Devi Bhatnagar
 64   -46.00  C   52 S K Deswal - R P Gautam
 65   -48.00  C   55 Rupa Bakeri - B M Shah
 66/67  -50.00  B   29 Paban Agarwal - Domichi Norko
 66/67  -50.00  B   36 R C Gupta - S K Mehra
 68   -52.00  A   12 T C Rana - Gulab Rai
 69   -57.00  B   28 Ashok Sanghi - G Rao
 70   -63.00  B   19 Sanat Saha - Sekhar Banarjee
 71   -69.00  C   49 S Mahajan - T Bhattacharya
 72   -72.00  A   9 Ujjal Gupta - Sushma Gupta